На всіх вітчизняних АТС доступ до автоматичного міжміського та міжнародного зв'язку здійснюється набором цифри "8". Якщо необхідно заборонити такий зв'язок, звичайний блок захисту від паралельного набору не підходить – він не володіє вибірковістю.

На малюнку показана принципова схема пристрою блокування цифри "8".

На схемі:

– VD1 … VD4 – міст для униполярного підключення до телефонної лінії;

– VD6, R1, R2, VD5, DD1.1 – датчик напруги;

– R4, С2, DD1.2 – ланцюг скидання лічильника;

– DD2 – лічильник;

– R8, С4, DD1.3, DD1.4 – ланцюг включення заборони;

– DA1 – ключ;

– R5 – шунтуючі лінію опір;

– VD7, R7, С3, VD8 – ланцюг живлення мікросхем.

У початковому стані лічильник DD2 обнулений високим рівнем з виходу 4 DD1.2, ключ DA1 розімкнений, лінія вільна.

При знятті трубки телефонного апарату, підключеного до телефонної лінії паралельно пристрою, на виході 3 DD1.1 з'являється логічна "1". Через 1,5 … 2 з лічильник DD2 готовий до рахунку імпульсів. При наборі цифри "8" і невеликій паузі після неї (очікування довгого гудка готовності АМТС), на виході 9 DD2 (після восьмого імпульсу рахунку) з'являється "1", що призводить до включення ключа DA1 через DD1.3, DD1.4. Лінія шунтується опором R5, і подальший набір номера стає неможливим.

При наборі будь-якого іншого номера (не починається з цифри "8") і при відсутності пауз очікування між цифрами, лінія залишається вільною. Короткочасна поява логічної "1" на виході 9 DD2 не призводить до спрацьовування DA1 зважаючи на наявність буферної ланцюжка R8, С4.

Обнулення лінії (і лічильника) відбувається після того, як трубка телефонного апарату покладена. Для сталого саморазблокірованія необхідно підібрати шунтуючі опір R5 (орієнтовно його значення лежить в межах 2,5 … 3 кОм).

При надходженні виклику з АТС ланцюжок фільтрації R4, С2 не дозволяє лічильнику DD2 перейти в режим рахунку і зашунтувати лінію.

Джерело: А. Дрік, І. Балахнічев, журнал "Радіоаматор".