Пробник якості дистильованої води

Мирослав Садляк

Принцип виміру заснований на тому факті, що питома провідність золочених електродів (площею 1-2 см 2 ), Опущених у дистильовану воду, не перевищуєте, 5 … 2 мС / см 2 , У той час як аналогічний параметр у питній воді і воді для автоакумулятора не повинен перевищувати 2 … 4 мС / см 2 , В мінеральній воді досягає 500 … 1000 мС / см 2 , А у воді, забрудненої промисловими відходами, перевищує 10000 мС / см 2 . Пристрій являє собою міст постійного струму з резисторів R5/R7, Rе / (R6 + R8), де Ве – еквівалентний опір між електродами Elektrody Аu, у діагональ якого включено правий за схемою компаратор ІМС US2 (инвертирующий вхід 6).

Якщо забрудненість води перевищує встановлений при калібруванні резисторами R8 (грубо) і R6 (точно) поріг, то компаратор переходить у стан з низьким вихідним рівнем і через діод 01 призводить до світіння індикатора D4. На лівому за схемою компараторі US2 виконаний індикатор неприпустимого розряду 9-вольтової батареї (типу «Крона» 6F22) харчування. Налагодження зводиться до калібрування резисторами R6, R8 порогу світіння D4 при опусканні електродів в талу воду, утворений ву з льоду з морозильної камери холодильника.

(«Bektronika Praktyczna» № 9 / 2002, с.33-35)