Простий індикатор поля

Сигнал, прийнятий антеною WA, детектируется діодом VD1, а виділений низькочастотний сигнал посилюється мікросхемою DA1. Харчування мікросхеми однополярне. Коефіцієнт посилення регулюється змінним резистором R5. На виході пристрою підключені стрілочний індикатор для візуального контролю рівня і випромінювання або головні телефони для роботи в режимі монітора.

Стрілочна вимірювальна головка дорлжна бути з струмом повного відхилення 1 mA і опором рамки не менше 1 кОм. Мікросхему бажано використовувати з польовими транзисторами на вході, таку як К140УД8.

Діод VD1 обов'язково германієвий, типу Д9, ГД 507.

Антена WA-мідний дріт довжиною 30 см.