Установка радіостанції в автомобілі стала звичною справою для багатьох автолюбителів. Запропонована схема дозволяє використовувати радіостанції типу "ONWA", "ALAN" не тільки за своїм прямим призначенням, але і як радіотелефону, тобто з'являється можливість виходу через домашній телефон на міську АТС. Для цього необхідно придбати другу радіостанцію і зібрати пропоновану схему (рис.1).

Розглянемо роботу схеми у взаємодії з радіостанцією і телефонною мережею. У черговому режимі стаціонарна радіостанція знаходиться в режимі прийому. При надходженні сигналу виклику з боку телефонної лінії, викличний напруга через резистор R1 подається на вхід електронного реле автоподнятія, що спрацьовує і відкриває транзистор VT1, ніж імітується підняття телефонної трубки. Надалі режим автоподнятія підтримується розмовною напругою. Також при автоподнятіі відкривається транзистор VT2, і подається харчування на мультивібратор на мікросхемі DD1, що починає перемикати режим "прийом-передача" стаціонарної радіостанції з інтервалом 20 с. Коли радіостанція знаходиться в режимі прийому, розмовною напругою блокується перемикання мультивібратора, і він підтримує режим прийому до закінчення розмови з боку автомобільної радіостанції. Далі радіостанція мультивібратором переводиться в режим передачі. Для спрощення схеми цей час визначається лише параметрами мультивібратора. Через 20 з радіостанція знову переходить в режим прийому.

Для набору номера з автомобільною радіостанції використовується стандартний біпер, який підноситься до мікрофону при наборі номера. Можна використовувати тонально-імпульсний спосіб набору, але в цьому випадку в автомобілі необхідно встановити номеронабирач, а в стаціонарній станції – селективне електронне реле. Реле автоподнятія представляє собою чекає мультивибратор, схема якого наведена на рис.2.

При написанні статті використано матеріал «Мініатюрний радіотелефон – схеми, описи, довідкові матеріали».

Джерело: М. Мартинюк, журнал "Радіоаматор".