Виносний мікрофон з підсилювачем, що забезпечує дальність передачі сигналу до 100 м

 

Це пристрій є поліпшеним варіантом попереднього. Воно дозволяє передавати сигнал на відстань до 100 м. Зміни в запропонованій схемі стосуються мікрофонного блоку. Транзистор VT1 типу КТ361, на базу якого через конденсатор С2 надходить сигнал з мікрофона М1, разом з резисторами R2-R4 утворює однокаскадний мікрофонний підсилювач. Транзистор VT2 типу КТ315 є емітерний повторювач і виконує функцію динамічного навантаження першого каскаду. Струм, споживаний мікрофонним підсилювачем, не перевищує 0,4 – 0,5 мА, так що його можна живити від джерела живлення підсилювача звукової частоти. Підсилювач працездатний в інтервалі живлячих напруг 3 – 9 В.
Налаштування підсилювача звукової частоти складається в установці шляхом підбору опору резистора R3 можливо більшої напруги вихідного сигналу.

З'єднання мікрофонного блоку з основним виконується екранованим проводом, але можливе використання і звичайного дроту або проводу типу «локшина». При використанні довгого з'єднувального кабелю спостерігається погіршення якості відтворення сигналу з – за великих наведень на проводах.