В даний час практично у всіх великих містах країни телефонні номери переводяться на погодинну оплату. Причому, якщо раніше враховувалося тільки час міжміських розмов, то зараз – і час внутрішньоміської зв'язку.

Недалеко той час, коли комерційна оплата за користування телефоном добереться до найвіддаленіших куточків. Саме тому кожен власник окремого телефонного номера повинен знати та контролювати – За чиї хвилини він платить.

Нами розроблено декілька пристроїв захисту від "піратського" підключення до телефонної лінії. Система захисту "Пароль ТДС" призначена для кодування лінії індивідуальним одно-, дво-, тризначним кодом і застосовується в тих випадках, коли є можливість встановити пристрій захисту в щитку, колодязі, тобто як можна далі від охороняється телефонного апарату (в ідеальному випадку – на вихідних клемах АТС). Система "Пароль ТДС" охороняє лінію "за собою". При цьому всі телефонні дзвінки, які прийшли з АТС, безперешкодно допускаються до телефону, але для підключення до лінії (ведення розмови, набору номера) на диску телефону (тастатури) необхідно набрати індивідуальний код.

Схема системи "Пароль ТДС" наведена на малюнку. Пристрій зібрано на дискретних загальнодоступних елементах і ІМС серії 561 з мікропотребленіем в статичному режимі. Вся схема живиться від телефонної лінії. У режимі очікування споживання не перевищує 10 … 20 мкА, в режимі встановлення з'єднання або обробки коду – 150 … 200 мкА.

До складу схеми входять:

– Вузол обробки імпульсів виклику на DD1.1, DD1.2;

– Вузол прийому коду на елементах DD1.3, DD1.4;

– Ключ включення телефону А1;

– Дешифратор коду А2;

– Вузол живлення ИС на VD7, R3, С6, VD8;

– Вузол 60 В на VD10, R8, VD9, С7, R7, VD11 … VD13.

Розглянемо роботу системи захисту.

1. Вихідна зв'язок.

При знятті трубки з телефону, підключеного в будь-якому місці охороняється шлейфу, в телефоні відсутній сигнал готовності станції (425 Гц). Після набору відповідного коду на диску (тастатури) телефону проводиться обробка цих імпульсів вузлом прийому коду DD1.3, DD1.4. На виході 4 дешифратора А2 з'являється рівень логічної "1", який через ключ А1 включає телефон (якщо код набрано правильно).

Якщо код набрано неправильно, система захисту блокується на час 15 … 30 с, після чого можна повторити набір коду. При включенні ключа А1 телефон працює в звичайному режимі, забезпечуючи набір номера і зв'язок. Система знову входить в режим охорони через 10 … 20 з після того, як трубка покладена на апарат.

2. Вхідний зв'язок.

Будь-яка посилка виклику 25 Гц, 90 … 120 В, що прийшла від АТС напряму на телефон не надходить, оскільки ключ А1 спочатку замкнений. Після обробки сигналу виклику елементами DD1.1, DD1.2 c невеликою затримкою, обумовленою елементами С2, С3 і часом перемикання елементів, на виході 4 DD1.2 з'являється логічна "1", яка відкриває ключ А1 тільки на час виклику через діод VD5. При знятті трубки з телефонного апарату вхідний вузол замикається через діод VD4, і далі для підключення телефону до лінії і ведення розмови необхідно знов набрати індивідуальний кол.

Таким чином, система захисту блокує підключення до охоронюваного ділянці лінії будь телефонних апаратів без знання коду. Дешифратор може бути виконаний одно-, дво-, тризначним.

Джерело: І. Балахнічев, А. Дрік, журнал "Радіоаматор".