Формувачі пачки заданого числа імпульсів.

Для пристроїв автоматики, дистанційного керування або перевірки роботи окремих вузлів схеми іноді потрібно передавати пачку з певного числа імпульсів Найпростіші схеми таких формувачів показані на рис. 1.43. У них останній імпульс пачки може вийти укороченим, якщо сигнал управління має довільну тривалість.


Рис. 1.43. Найпростіші схеми формування пачки імпульсів

Часто в схемах управління необхідно використовувати генератори, в яких незалежно від положення фронтів керуючих сигналів забезпечується неспотворене (по тривалості) формування першого і останнього імпульсів на виході. Причому початок першого імпульсу має збігатися з початком керуючого сигналу.


Рис. 1.44. Керований генератор з неспотвореної тривалістю останнього формованого імпульсу


Рис. 1.45. Варіант керованого генератора з неспотвореної тривалістю останнього формованого імпульсу

Два варіанти таких генераторів показані на рис. 1.44 і рис. 1.45. Якщо вхідний запускає імпульс менше за тривалістю періоду коливань, на виходах формується один імпульс. При більшій тривалості правляє сигналу на виході буде пачка, показана на діаграмі. Такою ж властивістю володіє схема формувача імпульсів, рис. 1.45.


Рис. 1.46. Формувач пачки до 7-ми імпульсів

Електрична схема, рис. 1.46, формує від 1 до 7 імпульсів у пачці з подальшим повторенням циклу через час 16Т, поки натиснута кнопка. У процесі роботи лічильника-дешифратора DD2 на його виходах з'являються імпульси, які управляють перемиканням тригера DD3.2. Таким чином задається інтервал, протягом якого на виході DD3/12 буде лот. "1", що дозволяє проходження імпульсів від автогенератора (DD1.1, DD1.2) через елемент DD1.3 на вихід. Другий тригер DD3.1 включений за схемою дільника і забезпечує появу інтервалу між пачками.

Кількість імпульсів у пачці відповідає номеру натиснутою кнопки. За формулою T = 1,32 R1C1 визначається період формуються імпульсів. При цьому R1 може мати номінал від 20 кому до 10 МОм. Заміною мікросхеми DD2 на 561 ІЕ8 кількість імпульсів у пачці може бути збільшено до 9.


Рис. 1.47 Формувач пачки імпульсів

Схема, наведена на рис 1.47, забезпечує при натисканні кнопки однократне формування пачки до 15 імпульсів (на схемі показані тільки 10 кнопок). Для повторної видачі пачки необхідно повторно натиснути на відповідну кнопку. При цьому відбувається запис відповідного числа в двійковому коді у регістр попередньої установки лічильника DD2, і він починає вважати на віднімання до моменту часу, доки на всіх його виходах не встановиться лот. "0". Логічний "0" встановиться і на виході DD1.4.

Номінали елементів (R2, С1) на схемі вказані для частоти генератора 10 Гц (частота набору номера в телефонній лінії). На схемі показаний також приклад дешифратора десяткових чисел у двійковий код на діодах типу Д9 (Д2) проте для зменшення габаритів замість них зручніше використовувати дві діодні матриці типу КДС627А.

Скориставшись принципом роботи даної схеми, можна виконати формувач пачки з будь-якою кількістю імпульсів Для цього послідовно з лічильником DD2 можна включити ще такі ж лічильники, а замість діодів VD1 … VD13 застосувати тумблери для початкової установки необхідного числа імпульсів (у двійковому коді) Для запуску роботи формувача необхідно подати короткочасний позитивний імпульс на входи DD2/1….DDn/1 – при цьому відбувається запис встановленого коду.


Рис. 1.48. а) Формувач кодової послідовності, б) форма імпульсів

Іноді потрібно мати пачки імпульсів, що складаються з довільної комбінації положення імпульсів щодо початкового, – кодову послідовність. Такий режим забезпечує схема, рис. 1.48а. Якщо жодна з кнопок не натиснута, то на виході (DD1/11) будуть з'являтися одинарні імпульси, з періодом, який визначається частотою генератора, що задає на елементах DD1.1, DD1.2.

У залежності від того, яка кнопка натиснута, на виході з'явиться пачка з комбінації імпульсів. Причому кожній натиснутій кнопці буде відповідати певне положення імпульсу щодо початкового. Епюри вихідної напруги, рис. 1.48в, пояснюють роботу схеми.

Кнопки можуть бути натиснуті в будь-якій комбінації або всі одночасно. Що дозволяє використовувати схему в пристроях, де потрібно для дистанційного управління одночасна передача декількох команд.

Варіант схеми дешифратора кодової послідовності зображений на рис. 1.48в. При обробці вхідних пачок імпульсів на відповідних виходах мультиплексора DD4 будуть короткочасно з'являтися імпульси, а для фіксації прийнятої команди можна скористатися будь-якими тригерами.

Рис. 1.48. в) Дешифратор кодової послідовності

 

Джерело матеріалу