Імітатор шуму прибою

Імітатор шуму прибою складається з генератора прямокутних імпульсів, виконаного на мікросхемі К122ТЛ1, формує RC-ланцюжка, генератора шуму на стабілітроні Д814Б і підсилювача постійного струму. Імпульси частотою проходження порядку часткою герц, що знімаються з виходу генератора імпульсів, через формує ланцюжок RC, що забезпечує формування лінійно наростаючої і експоненціально спадає сигналу на виході, подаються на трьохкаскадні підсилювач постійного струму, періодично зміщуючи робочу точку вхідного транзистора.

Одночасно на базу цього транзистора через розділовий конденсатор невеликої ємності, С4 потрапляє шумовий сигнал, формірумий генератором шуму. Промодульований-ний шумовий сигнал підсилюється підсилювачем постійного струму і надходить через трансформатор на гучномовець. Резистор R7 призначений для зміни характеру шумових ефектів, резистор R9 дозволяє регулювати тембр (спектр шуму). В якості транзисторів підсилювача постійного струму можуть бути використані й інші кремнієві транзистори, при цьому, можливо, буде потрібно підбір ре-зістівних елементів. Як генератор імпульсів застосовні також інші схеми формування прямокутних імпульсів, в тому числі мультивібратор за традиційною схемою.

М. Шустов.