Передпідсилювач з розділеною корекцією АЧХ

Переваги і недоліки пасивної корекції АЧХ в передпідсилювачі для електромагнітних звукознімачів (типу ММ з рухомим магнітом) вже розглядалися в деяких публікаціях журналу "Радіо". Так, в [1] була запропонована оригінальна схема з розділеною частотної корекцією на високих і низьких частотах. В [2] наводився варіант підсилювача-коректора з пасивної, точніше з розділеною, корекцією АЧХ. Проте на вході пристрою присутні розділові конденсатори, кілька погіршують деякі параметри в області НЧ [3]. Якщо ж, не змінюючи схемотехнічних рішень цих коректорів, спробувати застосувати у вхідному каскаді пристрої мікросхему, здатну працювати з МГ звукознімача без розділових конденсаторів на вході, то можна домогтися деякого поліпшення параметрів.

Відповідно до рекомендацій щодо застосування ІМС КМ551УД2 для трактів ЗЧ [4] мною був спроектований передпідсилювач-коректор без розділових конденсаторів на вході і з пасивною корекцією; схема одного з двох каналів показана на малюнку (в дужках вказані відповідні висновки мікросхем для іншого каналу).

Перший каскад пристрою виконаний на ІМС КМ551УД2 (DA1) із стандартною корекцією для коефіцієнта підсилення: КU = 10. Постійні часу ланцюга ОС першого каскаду коректора наступні: t1 = R4C2 = 3180 мкс і t2 = R2C2 = 318 мкс. Другий каскад зібраний на ОП КР574УД2А (DA2). Вихід першого каскаду навантажений на пасивні RC-ланцюга: постійні часу R7C5 = 7950 мкс і R6C6 = 75 мкс забезпечують спад відповідно НЧ і ВЧ.

Використовувані в [2] буферні каскади на транзисторах на запропонованій схемі не показані, хоча застосування їх можливо: відомості про перевантажувальної здатності ІМС КМ551УД2 наведені в [4].

Допустимі відхилення опору частотозадающих конденсаторів і резисторів – не більше 5%.

Література

1. Лук'янов С. Про перевантажувальної здатності коригуючого підсилювача. – Радіо, 1985, # 4, с. 33-35.

2. Тарасов В. Передпідсилювач з пасивною корекцією. – Радіо, 1988, # 11, с. 32-34.

3. Сухов М. Підсилювач відтворення. – Радіо, 1987, # 6, с. 30-32; # 7, с. 49-51.

4. Шадра А. КМ551УД2 в трактах ЗЧ. – Радіо, 1984, # 4, с. 48-50.