До теперішнього часу відомо досить багато пристроїв і засобів діагностики біологічно активних точок (БАТ). Контролюючи властивості цих точок, зокрема опір постійному струму, можна відстежувати зміна стану внутрішніх органів, визначати ефективність прийому медикаментозних засобів і проведення лікувальних процедур, оптимізувати їх, а також спостерігати динаміку хвороби або одужання з кількісною оцінкою ступеня відхилення від нормального стану.

Одним з найбільш достовірних і наочних методів діагностики патології внутрішніх органів вважається метод Р. Фолля і його модифікації.

У відповідності з цим методом вважається, що при вимірюванні електричного опору певної вибірки БАТ, опір яких відповідає стану конкретних внутрішніх органів, можна по зміні опору контролювати зміни в цих органах.

Вважається, що для "нормального" стану організму діапазон значень електричного опору в БАТ повинен укладатися в деякий коридор припустимих значень. Чим більше значення електричного опору контрольованої точки (органу) виходить за межі допустимого значення, тим сильніше виражений патологічний процес. Саме положення коридору допустимих значень для кожної конкретної людини суто індивідуально і визначається його конституцією (статурою), електропровідністю його тканин і т.п.

На рис.1 наведена схема пристрою для діагностики БАТ зі стрілочним індикатором. Пристрій виконаний на основі операційного підсилювача К122УД1А (К118УД1А) з низькоомним входом. На вході підсилювача включений подвійний Т-подібний резистивний міст. Ланцюжка резисторів R1 + R2 і R3 + R4 при розімкнутому вимірювальної ланцюга визначають балансування схеми. За допомогою R2 стрілку вимірювального приладу встановлюють на нульове значення шкали. R5 і R6 обмежують величину максимального струму через рамку вимірювальної ланцюга. Оптимальне співвідношення резистивних елементів схеми: R3 = R4 більше або дорівнює R5 + Rx, де Rx – опір ділянки тіла людини між БАТ і загальним електродом; R1 + R2 = R3 + R4>> Rвx DA1.

Загальний електрод виконаний у вигляді циліндра з нержавіючої сталі або алюмінію, діаметром 15 мм і довжиною 60 мм і затискається в долоні діагностується особи, пошуковий електрод стосується з дозованим натиском контрольованої БАТ. Замір опору кожної з контрольованих БАТ необхідно проводити не менше трьох разів. Оскільки контрольоване в точці прикладання пошукового електрода опір у процесі вимірювання змінюється (особливо в перші частки секунди торкання електрода), а сам опір залежить від точності попадання електрода на точку і від ступеня притиснення електрода, для зчитування показань з шкали вимірювального приладу необхідний деякий навик.

На рис.2 наведено типовий вид діаграми вимірів за 12-ти класичним "енергетичних каналах" (меридіанах), позначений римськими цифрами. Це канали легенів, товстого кишечника, шлунку, селезінки і підшлункової залози, серця, тонкого кишечника, сечового міхура (сечостатевої системи), нирок, перикарда (судинної системи), "потрійного обігрівача" (ендокринної системи), жовчного міхура, печінки.

Для контролю стану БАТ досить систематично записати результати замірів по контрольованих каналах в індивідуальні таблиці даних, або завдати отримані дані на графік (електричний опір – Канал – дата). Вихід вимірюваного значення за межі коридору свідчить про наявність патологічного процесу.

Друга конструкція (рис.3) призначена для оцінки стану внутрішніх органів на якісному (відносному) рівні. Весь діапазон допустимих значень контрольованих величин розбитий на 12 піддіапазонів – Точок, яка виводиться світлодіодними індикаторами. Середня частина шкали виконана на світлодіодах зеленого кольору і відповідає стану норми. Відхилення від норми в ту чи іншу сторону супроводжується висвічування індикатора червоного кольору.

Пристрій виконаний на многокомпараторной мікросхемі A277D (К1003ПП1). Резистором R1 встановлюють необхідний рівень чутливості пристрою. До виходів А, В і С можуть бути підключені пристрої звукової індикації ("Нижче норми", "Норма", "Вище норми").

Джерело: М. Шустов, журнал "Радіоаматор".