Розрахунок параметрів дроту

Розрахунки за формулами більш точні, ніж за таблицями, і необхідні тих випадках, коли в таблицях відсутні потрібні дані. Опір проводу (у омах) обчислюється за формулою

? – Температурний коефіцієнт електроопору (з таблиці 1), R 1 – Опір при деякій початковій температурі t 1 .

Зазвичай за t 1 приймають 18 ° С, і у всіх наведених таблицях показана величина R 1 для t 1 =18 o С.

Допустима сила струму при заданій нормі щільності струму А / мм 2 знаходиться з формули

Необхідний діаметр проводу по заданій силі струму визначають формулою

якщо норма навантаження А = 2 A / мм 2 , То формула набуває вигляду:

Струм плавлення для тонких зволікань з діаметром до 0,2 мм підраховується за формулою

де d – діаметр проводу, мм; k – постійний коефіцієнт, рівний для міді 0,034, для нікелін 0,07, для заліза 0,127. Діаметр дроту звідси буде:

Таблиця 1.

Матеріал Питомий опір, Ом * мм 2 м (р) Питома вага, г / см 3 Температурний коефіцієнт електроопору (a) Температура плавлення, o З Максимальна робоча температура, o З
Мідь 0,0175 8,9 +0,004 1085
Алюміній 0,0281 2,7 +0,004 658
Залізо 0,135 7,8 +0,005 1530
Сталь 0,176 7,95 +0,0052
Нікелін 0,4 8,8 +0,00022 1100 200
Константан 0,49 8,9 -0,000005 1200 200
Манганин 0,43 8,4 +0,00002 910 110
Ніхром 1.1 8,2 +0,00017 1550 1000

Основні дані для розрахунку нагрівальних елементів

Допустима сила струму, А 1 2 3 4 5 6 7
Діаметр ніхромового дроту при температурі 700 o С, мм 0,17 0,3 0,45 0,55 0,65 0,75 0,85
Площа поперечного перерізу дроту, мм 2 0,0227 0,0707 0,159 0,238 0,332 0,442 0,57

Підставляючи отримані значення у формулу

де l – довжина дроту, м; S – переріз дроту, мм 2 ; R – опір дроту. Ом; р – питомий опір дроту (для ніхрому р = 1,1, для фехралю р = 1,3), Ом * мм 2 / М, отримаємо необхідна довжину дроту для нагрівального елемента.

При експлуатації електрорадіотехнічний апаратури необхідно знати перетин монтажних проводів – залежно від величини проходить по ній струму. У таблиці наведені максимально допустимі струми навантаження для мідних проводів різного перетину.

Допустимі струми навантаження мідних проводів (монтажних)

Параметр Перетин дроту, мм 2
0,05 0,07 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 1 1,5 2 2,5 4 6 11
Найбільший допустимий струм, А 0,7 1 1,3 2,5 3,5 4 5 7 10 14 17 20 25 30 54

Джерела

  1. В. Г. Бастанов. 300 практичних рад. Московський робітник, 1986.

Джерело матеріалу