для вимірювального генератора

Пропоную пристрій для отримання протифазних сигналів у широкому діапазоні частот, яке може знайти застосування в лабораторній практиці як активний разветвитель сигналу в якості приставки до вимірювальних генераторам НЧ і ВЧ (наприклад, до генератора радіоаматора типу "Л-30", "Л-31").

Відома конструкція фазоінвертора (рис. 1) має той недолік, що виходи А і А ', хоча і забезпечують протифазні вихідні напруги, але не рівноцінні за вихідним опору, тому що для виходу А транзистор VT1 включений за схемою з ОК (Rвих. = Rе/h21е), а для виходу А '- за схемою з ОЕ (Rвих. = Rк), внаслідок чого вихід А' є більш високоомним і має меншу навантажувальну здатність.

У пропонованому (рис.2) варіанті фазоінвертора цей недолік усунуто, тому що обидва протифазних виходу А і А 'є емітерного повторювача на транзисторах VT1 і VT2.

За рахунок 100% ООС через резистор R4, дана схема працездатна в широкій (до 30 – 50 МГц) смузі частот, а також має гарну термостабильностью.

Практична конструкція фазоінвертора за цією схемою, виконана в якості приставки до генератора радіоаматора типу "Л-30", забезпечувала роботу в діапазоні частот до 10 МГц.

Деталі некритичні і їх номінали можуть змінюватися в широких межах. Керамічні конденсатори С2, С3 і С6 призначені для поліпшення роботи пристрою на ВЧ, а для НЧ-варіантів фазоінвертора необов'язкові. Транзистори також можуть бути будь-якого типу, в тому числі і застарілі.

Для забезпечення однакового коефіцієнта передачі сигналів, рівного 1, повинно виконуватися співвідношення R5 = 2R4. При необхідності однаковий поріг обмеження вихідного сигналу встановлюється підбором резистора R3.

Дана конструкція застосовується автором для перевірки ідентичності стереоканалів (шляхом підсумовування вихідних сигналів) та зняття АЧХ різних пристроїв, а також як активний разветвитель сигналу генератора "Л-30" (наприклад, для підключення до нього частотомера).

Джерело: К. Смирнов, журнал "Радіоаматор".