Пристрій виконує наступні функції:

– Частотомера з висновком виміряного значення частоти у герцах (до 8 розрядів);

– Цифровий шкали з АПЧ генератора плавного діапазону (ЦПД) для радіоаматорського трансивера;

– Електронних годин.

Основу пристрою складає програмований контролер P1C16F84 фірми MICROCHIP. Велике швидкодію і широкі функціональні можливості цього контролера дозволяють подавати сигнал частотою до 50 МГц прямо на його лічильний вхід. тобто можна обійтися без попереднього дільника, звичайно застосовуваного в пристроях подібного типу.

Наявність електрично перепрограммируемой пам'яті даних усередині PIC16F84 дозволило без спеціального обладнання перепрограмувати значення проміжної частоти (ПЧ). Це дає можливість оперативно вбудовувати цифрову шкалу в трансивер з будь-яким (0 … 16 МГц) значенням проміжної частоти.

Як пристрій індикації застосований модуль РКІ від телефонних апаратів типу "PANAPHONE". Введення інформації в модуль здійснюється по двох лініях у послідовному коді. Корисною була вбудована функція електронного годинника.

Малий струм споживання спричиняє малі перешкоди радіоприймальної апаратури, в яку може вбудовуватися даний пристрій.

Схема пристрою наведена на рис.1. На транзисторі VT1 і мікросхемі DD1 виконаний формувач вхідного сигналу. Мікросхема DD2 виконує функції контролера частотоміра, цифрової шкали з АПЧ, управління модулем РКІ, а також дозволяє оперативно змінювати режим роботи пристрою. Якщо на виведенні 1 мікросхеми DD2 присутній рівень логічної "1". то пристрій виконує функцію частотоміра, якщо рівень логічного "0" – цифровий шкали. У режимі цифрової шкали на індикатор виводиться значення частоти вхідного сигналу рівне F8X + Fn4 за наявності рівня логічного "1" на виводі 2 мікросхеми DD2; або fвх – Fпч – при рівні логічного "0" на виводі 2 DD2. Для запису необхідного значення fпч треба в режимі частотомера подати на вхід пристрою сигнал з частотою fпч (сигнал опорного генератора або телеграфного гетеродина, налаштованих на центральну частоту смуги пропускання фільтра ПЧ), а на висновок 8 мікросхеми DD2 на час 1,5 … 2 з подати рівень логічного "0". Значення fпч зберігається в пам'яті при відключенні харчування і може неодноразово (не менше 1 000 000 разів) перепрограмувати наведеним вище способом.

Система АПЧ ГПД працює наступним чином. Після вимірювання частоти вхідного сигналу проводиться аналіз числа рівного сотням герц і, якщо воно парне, на висновок 8 мікросхеми DD2 видається рівень логічного "0", якщо непарне, на висновок 8 мікросхеми DD2 видається рівень логічної "1". Ці логічні сигнали, попередньо Проінтегрувавши, можна використовувати для управління ємністю варикапа в контурі ГПД. У результаті здійснюється стабілізація частоти біля парних значень сотень герц з точністю ± 10 Гц.

У режимі цифрової шкали можна здійснити гасіння десятків і одиниць герц, якщо встановити рівень логічного "0" на виводі 9 мікросхеми DD2.

Для переведення пристрою в режим електронного годинника необхідно натиснути кнопку "НК". Для коригування годин і хвилин служать кнопки "S1" і "S2". Друкована плата пристрої наведена на рис.2.

Джерело: С. Сапотько, журнал "Радіоаматор".