Двустронніх лінія зв'язку

Здатність ОУ придушувати синфазное (надходить одночасно на обидва входи) напруга дозволяє виділити слабкий корисний сигнал на тлі сильних перешкод. На малюнку наведена схема пристрою (нею принцип дії заснований на зазначеному властивості ОУ), що дозволяє передавати сигнали в обох напрямках по одному коаксіальному кабелю (елементам в правій частині схеми присвоєні позиційні позначення, початківці з номера 11).

 

Вхідні сигнали А і В через буферні підсилювачі (DA1, DA11) з коефіцієнтом передачі 1 і резистори R5, R15 надходять в лінію. До неї ж підключені входи ОУ УА2 і DA 12, підсилюють різницевий сигнал, а синфазний пригнічують. Зміною опорів підстроювальних резисторів R8 і R18 можна домогтися придушення небажаного сигналу на 50 … 55 дБ.
Пристрій може бути використано для передачі не тільки аналогових, але і цифрових сигналів.

Obousmerne nf vedeni. Sdelovaci technika ". 1986, N 4. З 147

Примітка редакції. Вітчизняний аналог ОУ 741 К140УД7.

Радіо 2, 1987р., С.59.