Велика частина тем програми гуртка радіотехнічного конструювання 1-го року занять підпорядкована вивченню та конструювання різних за складністю приймачів прямого підсилення. Оригінальність зовнішнього оформлення, якість монтажу і функціонування виготовлених пристроїв кінець кінцем характеризують рівень і обсяг знань і практичних навичок, набутих гуртківцями за навчальний рік.

Формування навичок конструювання радіотехнічних пристроїв починається з виготовлення простих двох-трехтранзісторних приймачів, в ході роботи над якими хлопці навчаються розмічати плати і компонувати на них деталі, паяти, виробляти електричні вимірювання, освоювати методику пошуку несправностей, випробовують і налагоджують перший саморобні прилади.

Як правило, ці пристрої є суто навчальними, і після дослідної перевірки та кількох експериментів їх розбирають на деталі-Тому монтувати такі приймачі можна на платах з фанери, щільного картону або оргаліту, на виготовлення їх не потрібно багато часу, що дозволяє учням швидше побачити і відчути результати своєї праці, повірити у свої сили і приступити до роботи над більш складним і конструктивно закінченим пристроєм.

Цей початковий етап практичної діяльності гуртка можна значно ущільнити, якщо плановані приймачі гуртківці монтуватимуть поблочно, і не кожен індивідуально, а ланками по 3-4 людини. Кожне таке ланка спільно знайомиться з принципом роботи та особливостями приймача, рекомендованого керівником, самостійно вирішує, хто яку роботу виконуватиме, який блок монтувати, продумує технологію виготовлення саморобних деталей, окремих вузлів приймача.

При ланковий роботі як не можна краще виявляються особисті інтереси, нахили, захопленість і перспективність кожного гуртківця-Ланковий метод може зберегтися і при подальшій роботі гуртка з радіотехнічному конструювання.

Спочатку, поки немає відповідних знань, гуртківці просто копіюють пропоновані приймачі. Пізніше, осмисливши принцип роботи вхідних ланцюгів, підсилювачів РЧ і ЗЧ, накопичивши досвід монтажу і користування вимірювальними приладами, у них пробуджується творчий підхід до вибору схем, деталей і конструкцій приймачів підвищеної складності. Все це є необхідною передумовою для переходу до вивчення і конструювання підсилювачів ЗЧ для високоякісного відтворення грамзапису, супергетеродинів, передбачених тематичними планами гуртків наступних років занять.

На цьому етапі гуртківці повинні навчитися грамотно, з дотриманням діючих ГОСТ вести технічну документацію, без чого їх конструкції не можуть стати експонатами виставок робіт радіоаматорів-конструкторів, зльотів юних техніків.

В.Г. Борисов. Гурток радіотехнічного конструювання