Призначення та характеристики приладу. За допомогою цього малогабаритного приладу можна перевіряти, градуювати, налаштовувати і регулювати різні вимірювальні прилади.

Крім того, з його допомогою можна досліджувати різні ланцюги радіоапаратури, виконаної на транзисторах і електронних лампах.

Можливість регулювання струму в межах 0,05-500 ма і напруги в межах 0,1-25 і 25-250 в дозволяє використовувати прилад для зняття навантажувальних характеристик, зарядки акумуляторів невеликої ємності і перевірки режимів роботи каскадів, які працюють на лампах і транзисторах. При цьому за допомогою стрілочного індикатора можна контролювати струм і напруга, що діють у досліджуваній ланцюга. Прилад може бути використаний також як пробник (омметр) для перевірки як низькоомних, так і високоомних ланцюгів.

За допомогою приладу можна вимірювати струм і повіряти індикатори в межах: 0-100 мка, 0-500 мка, 0-1 ма, 0-5 ма, 0-50 ма, 0-500 ма і напруги: 0,2-0, 5, 0-1, 0-5, 0-10, 0 – 20 і 25-250 ст. За допомогою приладу можна живити різні низьковольтні ланцюга при дослідженнях напівпровідникових приладів, а також знімати їх характеристики навантажень при різних напругах. Можливість візуального спостереження за зміною струму і напруги в досліджуваних ланцюгах дозволяє фіксувати ці значення і будувати відповідні графіки, що необхідно при дослідженнях режимів роботи того чи іншого радіоелектронного пристрою.

Схема і принцип роботи приладу. Принципова схема приладу приведена на рис. 20. Трансформатор Тр1 намотаний на сердечник з площею поперечного перерізу 10X32 мм2. Всі обмотки намотані проводом типу ПЕВ. Обмотка / містить 1 320 витків дроту товщиною 0,48 мм, обмотка II-1500 витків 0,18 мм, обмотка / / / – 38 витків 0,75 мм, обмотка IV – 270 витків 0,18 мм, обмотка V – 90 битків з відводами від 48 і 66 витків 0,43 мм. Обмотка / / використовується в ланцюзі випрямляча, що складається з чотирьох діодів типу Д226Б. Для зменшення кидка струму в момент заряду конденсатора С3 (що може згубно позначитися на діодах) в ланцюг випрямляча включений обмежувальний резистор R1. Завдяки використанню схеми двухполупериодного випрямляча і ефективного згладжує фільтра пульсації напруги сильно ослаблені, що дозволяє використовувати прилад не тільки для перевірки стрілочних індикаторів, але і для живлення апаратури на транзисторах і електронних лампах.

Випрямляч для харчування анодних ланцюгів зібраний за мостовою схемою із застосуванням П-образного фільтра, що складається з конденсаторів С2 і С3 і резистора R3. Анодна напруга стабілізовано за допомогою стабілітронів СГ1П і С12П. Напруга з їх виходу надходить на змінний резистор R11, яким можна регулювати напругу на керуючій сітці лампи 6Н6П. Це дозволяє регулювати вихідну напругу в межах 25 – 250 в. Низька напруга також стабілізовано. Мінімальна вихідна напруга становить 0,3 в.

Змінні резистори R9 і R11 повинні бути хорошої якості, деяке відхилення від зазначених на схемі величин опорів (4-5%) припустимо, однак для забезпечення плавного регулювання не слід брати їх величини занадто великими. Дуже важливим елементом приладу є стрілочний індикатор, до вибору якого слід поставитися особливо серйозно, тому що цей індикатор буде служити в якості зразкового і від вірності його показань буде залежати ефективність роботи установки в цілому. Краще всього для цієї мети застосувати індикатор із дзеркальною шкалою класу 0,5-1,0, наприклад індикатор типу М-+1794 або М-94.

Перемикачем роду робіт і меж вимірювань служить перемикач галетного типу. Як видно зі схеми, для того щоб прилад можна було використовувати як авометр, передбачена відповідна комутація додаткових резисторів і шунтів. Щоб знизити як можна менше падіння напруги в ланцюзі вимірювача при використанні приладу як міліамперметра, а також іспользоватиполную чутливість застосованого індикатора, ланцюг міліамперметра на різних межах вимірювань має окремі шунти. Для забезпечення необхідної блокування комутація здійснюється таким чином, щоб виключити можливість пошкодження стрілочного індикатора при переході з одного межі вимірювань на інший. Крім того, з метою обмеження граничного струму при використанні приладу для перевірки міліамперметрів до індикатора підключаються відповідні резистори.

Налагодження та конструкція приладу. При виборі і підгонці окремих елементів схеми особливу увагу слід звернути на правильну підгонку опорів шунтів і додаткових резисторів. Шунти необхідно намотувати індивідуально і підганяти їх опору тоді, коли схема вже зібрана і всі елементи встановлені. Для цієї мети треба скористатися зразковим приладом, то яким і перевіряти правильність показань індикатора на всіх межах вимірювань. Намотувати шунти зручно на корпусі високоомних резисторів типу ПС проводом з манганина або константана. Треба мати при цьому на увазі, що чим менший опір шунта потрібно, тим більше товстий провід слід застосувати для його виготовлення. У даному приладі застосований провід діаметром 0,2-0,8 мм. Додаткові резистори к. вольтметру необхідно підібрати типу ПС або МЛТ з достатньою точністю. Якщо резистор з потрібним опором підібрати не вдається, то можна включити послідовно кілька резисторів, щоб їх сумарний опір дозволило досягти потрібної точності показань вольтметра.

Величина вихідної напруги контролюється тим же індикатором при відповідній комутації перемикачем П1, в результаті чого до індикатора підключається відповідний додатковий резистор.

Прилад зібраний з стандартних деталей. Корпус, шасі і шунти необхідно виготовити самостійно. Зовнішній вигляд приладу наведено на рис. 21. Основні елементи управління приладом виведені на передню панель. У разі відключення індикатора від системи живлення прилад можна використовувати як звичайний міліамперметр або вольтметр постійного струму.

Правила вимірювань. При вимірах за допомогою цього приладу слід керуватися наступними рекомендаціями. При необхідності визначення струму (повного відхилення стрілки випробуваного індикатора в залежності від його чутливості у вимірювальну ланцюг включається обмежувальний резистор, опір якого тим більше, чим більше чутливість індикатора. За допомогою електронного регулятора до мінімуму зменшується вихідна напруга приладу.


Рис. 21. Зовнішній вигляд приладу для перевірки стрілочних індикаторів

Починати випробування треба при повністю виведеному опорі змінного резистора R9, т е. при найменшому напрузі на виході низьковольтного випрямляча. Потім перемикач роду робіт і меж вимірювань слід встановити у відповідне положення шкали міліамперметра і плавним поворотом ручки змінного резистора збільшити напругу, що діє в ланцюзі, при якому стрілка випробуваного індикатора відхилиться на деякий кут. При цьому треба стежити за показаннями контрольного індикатора, встановленого на приладі, і при необхідності перейти на інший межа вимірювань з таким розрахунком, щоб можна було знімати відлік в правій половині шкали. Слід зазначити, що при вимірюванні низьких напруг на задній стінці приладу можна встановити додатковий змінний резистор, який дозволить значно зменшити напругу на виході низьковольтного випрямляча. У решті порядок роботи такий же, що і при вимірах струму.

Опір рамки стрілочного індикатора приладом вимірювати не слід внаслідок порівняно великої напруги, що діє в ланцюзі. Однак, знаючи два параметри – струм і напруга повного відхилення стрілки індикатора, можна визначити його внутрішній опір за законом Ома

U П.О
Rг = ————
I п.о.

де Rг – опір рамки пристрою; U п. о. – Напруга повного відхилення стрілки приладу; I п. о. – Струм повного відхилення стрілки приладу.
Виготовлення приладу не представляє особливих труднощів, зате він значно полегшить роботу при налагодженні, юстирування, а також налаштування різних електронних пристроїв.

Прості вимірювальні прилади. І. І. Дудич