Простий малогабаритний детектор жучків з індикацією на двох світлодіодах

Від описаних вище конструкцій дана відрізняється малими габаритами, малою кількістю використовуваних деталей і, разом з тим, досить високою чутливістю. У цьому детекторі поля використано нове схемне рішення. Добре відомо, що вимірювання ВЧ напружень, менших 0,5 В, ускладнене тим, що вже при змінній напрузі менш 0,2-0,3 У всі напівпровідникові діоди стають неефективними. Існує, однак, спосіб вимірювання малих змінних напруг з використанням збалансованого діод-резистивного мосту, що дозволяє вимірювати напругу менше 20 мВ при рівномірній АГЧ до 900 МГц. Принципова схема стройства, що використовує цей спосіб, наведена на малюнку.

Основу даного пристрою становить мікросхема DA1 типу КР1112ПП2. Ця мікросхема включає в себе пристрій для визначення балансу електричного моста з індикацією. Мікросхема має вбудований джерело опорного напруги.

Сигнал, що наводиться в антені, посилюється широкосмуговим апериодическим підсилювачем високої частоти на транзисторі VT1 типу КТ3101. Посилене змінну напругу високої частоти через конденсатор СЗ надходить в діод-резистивний міст на діодах VD1-VD4 типу ГД507 і резисторах R3-R5. Від джерела опорного напру-ження (висновок 3 мікросхеми DA1) через резистори R3-R5 і діоди VD1-VD4 протікає невеличкий (Приблизно кілька мікроампер) прямий струм, який покращує умови детектування і збільшує чутливість детектора. У випрямленні вимірюваного змінної напруги беруть участь тільки діоди VD1 і VD2, а два інших – VD3, VD4 – утворюють сусіднє плече моста, на якому створюється початкова напруга, що балансує міст, і одночасно служать для його термокомпенсации.

Всі діоди підібрані з максимально близькими вольт-амперними характеристиками. Конденсатор С4 від фільтровивает змінну складову випрямленої напруги. Резистор R4 служить для точної балансування мосту. При гарній балансуванню пристрій буде реагувати тільки на напругу, що є результатом випрямлення вимірюваного сигналу.

Випрямлена напруга і напруга, що балансує міст, через резистори R7 і R8 надходять на входи підсилювача постійного струму, розташованого в мікросхемі DA1. Залежно від стану балансу моста сигнал індикації надходить на один зі світлодіодів VD5 або VD6 – типу АЛ307. Таким чином, при балансі мосту (відсутність сигналу) включений світлодіод VD5, а при наявності сигналу (порушення балансу мосту) – Світлодіод VD6. У якості діодів VD1-VD4 можна використовувати будь-які високочастотні діоди. Світлодіоди можуть бути будь-якого типу.

Як джерело живлення використовується джерело постійного струму напругою 2,5-5 В.