Стабілізатор напруги для лабораторного блоку живлення (0-40В 2,5 А)

 

Стабілізатор напруги для лабораторного блоку живлення (рис.11) В. Баарс має регульовані в межах 0 … 40 В (Р1) вихідна напруга і в межах 0 … 2,5 А (Р2) максимальний вихідний струм. Канал стабілізації напруги складається з диференціального підсилювача (ДУ) Т5Т6, на один із входів якого подається опорна напруга з движка Р1, а на другий – частина вихідної напруги з дільника P4R5. З виходу ДУ сигнал помилки через підсилювачі струму Т4-ТЗ-Т2-Т1 прагне зрівняти напруги на базах Т5Т6, тобто застабілізувати Uout. Канал обмеження максимального струму містить сенсор вихідного струму R4, падіння напруги на якому через дільник P3R6P2 відстежується транзистором Т7. При перевищенні вихідним струмом встановленого порогу Т7 відкривається, додатково відкриваючи Т4 і знижуючи потенціал бази ТЗ і вихідну напругу до тих пір, поки вихідний струм не буде дорівнює заданому Р2 (тобто пристрій працює в режимі стабілізації струму). Триммерами РЗ і Р4 при налагодженні встановлюють верхні межі струму і вихідної напруги. Вхідна напруга на стабілізатор подають з мережевого випрямляча, що містить понижуючий трансформатор потужністю 120-150 Вт з вторинною обмоткою 36В/3А, мостовий випрямляч і конденсатор 3300 мкФ х 50 В ("Elektor Electronics" N4/99, с. 36, 37, 39).