СВІТЛОДІОДНИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ СТОРОБОСКОП

Стробоскоп призначений для установки оптимального моменту запалювання горючої суміші в циліндрах бензинового двигуна для забезпечення його максимальної потужності, економічності і правильного температурного режиму.

Стробоскоп дозволить швидко, точно і з мінімумом турбот встановити кут випередження запалювання.

Для встановлення моменту запалення двигун запускають на холості оберти і стробоскопом висвітлюють спеціальні установчі позначки. Спалахи синхронізують з моментами іскроутворення в запальній свічці першого циліндра, для чого ємнісний датчик стробоскопа (звичайний "крокодил") кріплять на її високовольтному дроті.

Тривалість спалахів повинна бути 0,5-0,8 мс. Її легко підібрати візуально резистором R4 (при малій тривалості відчувається брак яскравості освітлення, при великій – збільшується їх "розмитість" ).

Живлення від бортової мережі автомобіля.

DD1 К561ТМ2
VD1 КД226
VT1,VT2 КТ315
VT3 КТ815
HL1-HL9 КІПД21П-К
Cl 47pf (200 V)

С2, С1

0,068 мкФ

С4

0,022 мкФ

R1

3 кОм

R2

15 кОм

R3

330 кОм

R4

СП3-36-100 кОм

R5

20 ком

R6,R7,R8 5,1om
R9 20 ком

"Радіо" № 9, 2000