За допомогою Гіра виробляють безліч вимірів. В основному вони зводяться до визначення резонансної частоти контурів. Для того, щоб зробити вимір, в прилад вставляють котушку відповідного діапазону (Іноді змінюють кілька котушок, коли порядок частоти вимірюваного контуру не відомий). Котушку приладу індуктивно пов'язують з досліджуваним контуром. Спостерігаючи за стрілочним приладом, обертають ручку конденсатора змінної ємності. Резонанс фіксують по різкому зниженню сіткового струму, тобто по зменшенню показання приладу.

Характер зміни показання приладу залежить від добротності котушки і ступеня зв'язку вимірюваного кон туру з котушкою Гіра Чим вище добротність контуру, тим більше буде зниження показань приладу. Якщо котушка зашунтовані малим опором, як, наприклад, у контурах телевізора, то при піднесенні котушки Гіра до такого контуру спостерігається загальне зниження показання приладу.

При налаштуванні спочатку важко визначити резонансну частоту контуру, тому що іноді зниження показань приладу при резонансі незначне Потрібно бути уважним при визначенні резонансної частоти. У разі неможливості визначення резонансної частоти контуру, відпоюють опір, шунтуючі контур Якщо до котушки контуру піднести котушку Гіра неможливо, то котушки пов'язують при допомоги котушок зв'язку та звитого проводу або фідера Для цього з ізольованого проводу роблять 6-8 витків для котушок 1, 2 і 3 та I-2 витка для котушок 4, 5 і 6. З'єднують котушку контуру з почтом проводом або фідером довжиною не більше 40-50 см, а на іншому кінці котушки роблять точно таке ж кількість витків, що і раніше.

Одну котушку індуктивно пов'язують з котушкою гетеродина, іншу з досліджуваної котушкою і звичайним способом визначають резонансну частоту.

Вимірювання коефіцієнта зв'язку між двома котушкамиЗа допомогою Гіра досить точно вимірюють коефіцієнт зв'язку між котушками. Роблять це так. До од «ної з котушок, найкраще до котушки з найбільшою індуктивністю L1 підключають конденсатор постійної ємності невеликої величини, порядку 20-100 пф (рис. 34), Двічі вимірюють резонансну частоту отриманого контуру при розімкнутому котушці L2 н при замиканні котушки L2 коротким дротом. При вимірі отримують дві частоти f1 і f2. Коефіцієнт зв'язку між котушками визначається за формулою:


Цим методом можна вимірювати коефіцієнт зв'язку від 0,1 до 0,7 Менший коефіцієнт зв'язку виміряти дуже важко, так як різниця між частотами f1 і f2 дуже мала У результаті цього, відлік за шкалою Гіра дуже утруднений При коефіцієнті більше 0,7 різко падає добротність при другому вимірі через шунтуючого дії котушки L2 на котушку L1 і точно визначити резонанс частоти важко.

Визначення частоти генерації генератора

Для визначення частоти генерації генератора, в тому числі і малопотужного, як гетеродина, опором R2 зривають високочастотні коливання Гіра Котушку Гіра підносять до котушки генератора, частоту якого потрібно визначити Обертаючи ручку конденсатора змінної ємності, домагаються найбільшого відхилення стрілки приладу. Якщо показання приладу дуже малі, то, повертаючи змінний опір Гіра, отримує невелике показання приладу, тобто дуже невелику амплітуду генерації Повертаючи знову конденсатор змінної ємності, домагаються найбільшого показання приладу.

Домігшись резонансу, частоту генерації визначають за шкалою Гіра. При цьому зв'язок котушки Гіра з генератором послаблюють до мінімуму, тому що чим менше цей зв'язок, тим точніше буде визначена резонансна частота, тобто частота генерації генератора.

Частоти генерації в генераторах, потужність яких перевищує 1 Вт, перевіряють дуже обережно, щоб не пошкодити прилад, тому що при сильному зв'язку котушки Гіра з котушкою генератора сітковий струм досягає більших значень і прилад може вийти з ладу Для потужних генераторів досить наблизити котушку генератора до котушки Гіра не ближче 20-40 мм У міру налаштування Гіра в резонанс з частотою генератора котушку Гіра відносять від котушки генератора все далі і далі. Це необхідно для попередження приладу від пошкодження і для більш точного відліку частоти.

Визначення резонансних частот конденсатора

За резонансним частотам визначають ємність кабелю С і індуктивність кабелю L.
Хвильовий опір кабелю визначають за формулою:


При вимірі кабелів з малим хвильовим опором враховують, що індуктивність кабелю дуже мала (частки мікрогенрі) і тому визначення резонансних частот проводять ретельно.

В.В. Вознюк. Радіолюбительські конструкції

Ключові теги: Вознюк