Високочутливий пьезодатчик

Пропонована схема призначена для використання в системах сигналізації в якості високочутливого датчика шуму та вібрації. Датчик зібраний Рис1. на мікросхемі К1056УП1 що зазвичай використовуються у дистанційних системах управління. Вона складається з підсилювача на вхід якого підключений пьезодатчик В1. (Можливо використовувати пьезоізлучатель від наручних годин) З виходу підсилювача вивод13 сигнал через розділовий конденсатор С2 надходить на регулятор чутливості R2 з якого надходить на вхід другого підсилювача висновок 14 потім сигнал фільтрується і подається на вихід 7 і 10. На виході 10 сигнал має позитивну амплітуду, а на виводі 7 інверсний. До даних висновків підключається логіка управління сигналізацією. Замість К1056УП1 можна використовувати мікросхему TBA2800, так як у неї 14 ніг висновки 8,9 відсікаються, а висновки 10-16 перенумеровуються в 8-14.