Пристрій (рис. 13.19) дозволяє відновлювати «сіли» гальванічні елементи і батареї шляхом їхньої підзарядки.

Магнітопровід трансформатора 77 повинен мати площу поперечного перерізу не менше 3 см2. Первинна обмотка / містить 3300 витків ізольованого проводу діаметром 0,1 .- 0,2 мм, обмотка II – 60, а обмотка / / / – 37 витків дроту діаметром 0,51 … 0,53 мм, обмотка IV – 82 витки дроту діаметром 0,29 … 0,31 мм, обмотка V – 165 витків дроту діаметром 0,1 … 0,12 мм.


Рис. 13.19. Схема зарядного пристрою для відновлення гальванічних елементів і батарей

Відновлюваний гальванічний елемент підключають між гніздами Х0 і XI. Паралельно елементу підключають вольтметр. У процесі відновлення напруга на елементі спочатку збільшується, а потім зростання його припиняється. Зазвичай це відбувається через 5 … 6 годин і свідчить про закінчення відновлення. Напруга на елементі до кінця терміну зарядки збільшується до 1,7 … 2,1 В.

Значення опору резистора R5, вказане на схемі (120 Ом), використовується при відновленні гальванічних елементів з ємністю 2 … 5 А • год (373, 374 та ін.) Для відновлення елементів типу 314, 316 і 332 опір цього резистора повинна дорівнювати 470 Ом, а для відновлення елементів типу 336 і 343-180 Ом.

При відновленні батарей типу 3336 і «Корунд» напруга в кінці циклу відновлення повинно бути в межах 5,1 … 6,3 В та 10,2 … 12,5 В відповідно.

Дане зарядний пристрій можна використовувати і для зарядки малогабаритних акумуляторів, якщо змінити опір резистора R6, вибравши його таким, при якому забезпечується необхідна сила зарядного струму (див. табл. 7.2). При зарядці акумулятори типів Д-0, 06, Д-0, 1, Д-0, 25 та ін підключаються до гнізд Х0 і XI послідовно з миллиамперметром, контролюючим силу струму. Підбір резистора R6 потрібно починати з найбільшого опору, що забезпечує мінімальний струм зарядки.

Наприклад, при зарядці акумулятора Д-0, 06 спочатку як R6 слід взяти резистор опором 1,5 кОм. При підборі резистора R6 резистор R5 повинен бути відключений. Після встановлення необхідного зарядного струму підключають резистор R5, опір якого має бути приблизно в 10 разів більше опору резистора R6.

Галкін Віталій Іванович