У авометр застосований магнітоелектричний прилад зі струмом повного відхилення 1 ма. Переключення видів і меж вимірювань проводиться за допомогою галетного перемикача П з двох плат на 11 положень.


Схема авометра з перемикачем

Омметр ампервольтомметра має дві межі виміру: 20-10000 і 200-100000 му. Межі вимірюваних постійних і змінних напруг, а також постійних струмів вказані на схемі.

Опору складаються з недротяні опорів ПС або МЛТ. Величини опорів, помічені на схемі зірочками, є орієнтовними.

Довідник початківця радіоаматора 1961