В даний час радіоаматорам відомо багато схем високоякісних підсилювачів відтворення (УВ) магнітофонів, проте більшість з них досить складні для повторення, використовують дефіцитну елементну базу, вимагають підбору елементів і ретельної настройки. Практично всі схеми високоякісних УВ вимагають двополярної напруги харчування, що ускладнює їх застосування в апаратурі з автономним живленням.

Набагато простіше виконати УВ на спеціально розробленої для цих цілей мікросхемі К157УЛ1. Але серед конструкторів устоялося думку, що вона малопридатна для побудови високоякісного УВ, оскільки має високий, за нинішніми мірками, коефіцієнт гармонік і рівень шуму. Однак ці недоліки більшою мірою викликані некоректним її використанням. При конструюванні мікросхеми вже прийняті спеціальні заходи [1] щодо зниження рівня шумів її першого і другого каскадів – сигнал ООС подається в ланцюг емітер а першого каскаду, що сприяє підвищенню лінійності і перевантажувальної здатності та динамічного діапазону УВ в цілому, але при включенні мікросхеми за типовою схемою її можливості реалізуються не повністю.

Основний недолік типової схеми включення – наявність розділового оксидного конденсатора в ланцюзі магнітної голівки (МР) відтворення, що помітно збільшує рівень шуму УВ. Радіоаматорами робилися спроби усунути цей недолік [2,3], але у всіх випадках виключення розділового конденсатора вимагало двополярного харчування.

Інший недолік типової схеми включення (а також більшості інших відомих схем побудови) полягає в тому, що вихідний сигнал після підсилювача на мікросхемі К157УЛ1 досягає 180 … 200 мВ. Для отримання необхідного коефіцієнта передачі УВ (50 … 6 0дБ на частоті 400 Гц) доводиться знижувати глибину ООС. Оскільки вихідний каскад виконаний за схемою емітерного повторювача з генератором струму в навантаженні [1] і не володіє високою лінійністю, це призводить до збільшення коефіцієнта гармонік УВ до 0,3 … 0, 5%.

Виходячи з цього неважко зробити висновок, що для поліпшення характеристик УВ на К157УЛ1 необхідно збільшити глибину ООС, що охоплює підсилювач, і виключити розділовий конденсатор з ланцюга МР. Щоб уникнути при цьому застосування двополярного харчування, сл едует використовувати включення МР в ланцюг подачі зміщення на базу транзистора першого каскаду УВ [4].

Спроектований з урахуванням цих вимог і виготовлений автором УВ на К157УЛ1 порівнювався по звучанню з магнітофоном-приставкою "Радіотехніка МП-201" (УВ на К157УЛ1 за типовою схемою включення). У обох випадках використовувалися пермалоєвих магнітні голо вки 3D24N.1Y виробництва Угорської республіки. Суб'єктивна експертиза впевнено відзначала більш "легке" і "прозоре" звучання пропонованого варіанту в порівнянні з типовим, краще відтворення низьких і високих частот.

Схемотехнічне побудова УВ досить просто і не вимагає особливих пояснень. МГ підключена до входу УВ паралельно елементу ланцюга установки режиму першого каскаду без розділового конденсатора. Конденсатор C2 усуває ООС по змінному струмі, його призначення таке ж, як і при типовій схемі включення К157УЛ1. Високочастотна корекція здійснюється в ланцюзі МГ резонансним коливальним контуром, складеним ємністю конденсатора С1 і індуктивністю магнітної головки B1.

Цей контур налаштований на верхню частоту робочого діапазону. Низькочастотна корекція здійснюється в ланцюзі частотно-залежною ООС, що охоплює підсилювач. Постійні часу ланцюга:

T1 = R3C3 = 3300mks, T2 = (R1+R2) x C3 = 122mks

Сигнал близько 30 мВ з виходу УВ (висновки 9 та 13 для різних каналів) надходить на лінійний підсилювач з коефіцієнтом підсилення 20 … 25 дБ, який може бути виконаний за будь-якій схемі, наприклад на ОУ К157УД2. Регулятори номінального вихідного напруги можна включити на вході лінійного підсилювача або в ланцюзі його ООС.

Підсилювач відтворення некритичний до типів застосовуваних деталей. Налагодження безпомилково змонтованого УВ зводиться до налаштування на необхідну частоту резонансного коливального контуру. Використовуючи пропонований варіант включення, неважко модернізувати промислові магнітофони, в УВ яких використовується дана мікросхема.

Література

Атаєв Д., Болотников В. Аналогові мікросхеми для побутової радіоапаратури. Довідник. – М, Видавництво МЕІ, 1992, с.81-84.

Березнюк Н. Підсилювач відтворення – Радіо, 1987, № 9, с.42

Кузнєцов А. Поліпшення "Маяка-231". – Радіо, 1987, № 8 с.57.

Патент США № 4041538 від 12.04.76