Рефлексний приймач можна виконати і на одному транзисторі, що має великий коефіцієнт підсилення (передачі) по струму h21е. Це можуть бути біполярні транзистори типу КТ3102Г і КТ3102Е, у яких коефіцієнт передачі струму h21е досягає 1000. Приймач на таких транзисторах має високу чутливість і в той же час має більш просту конструкцію.

На рис. 10.30 представлена ??схема рефлексного приймача на транзисторі КТ3102Г, що працює в діапазоні довгих і середніх хвиль. Працює приймач наступним чином. Сигнал, що надійшов в антену і виділений коливальним контуром L1C1, через котушку зв'язку L2 надходить на базу транзистора VT1. Навантаженням транзистора є високоомних обмотка головного телефону BF1. Посилений радіосигнал з колектора транзистора надходить на детектор, утворений діодом VD1 резистором R1 і конденсатором С2. На виході детектора утворюється сигнал низької частоти, який через розділовий конденсатор СЗ і котушку зв'язку L2 надходить на базу транзистора, що здійснює тепер посилення сигналу на низькій частоті.

Особливістю даного приймача в порівнянні з трехтранзісторним є наявність в ньому ланцюга, що здійснює автоматичне регулювання посилення (АРУ). Дана регулювання полягає в тому, що при прийомі сигналів потужної або близько розташованої радіостанції збільшується рівень напруги (постійна складова) низькочастотного сигналу, що виділяється на навантаженні детектора R1С2, який через резистор R2 передається на базу транзистора. Діод включений таким чином, що цей рівень напруги має негативний знак і, вступаючи на базу транзистора, зменшує коефіцієнт посилення, причому тим сильніше, чим більше амплітуда сигналу на вході.

Як магнітної антени можна використовувати антену, застосовану в рефлексним приймачі на трьох транзисторах. Для підвищення чутливості число витків котушки зв'язку L2 слід збільшити до 9 … 11, а саму котушку намотати поверх контурної котушки L1.

Головними телефонами можуть служити телефони типу ТА-56М, джерелом живлення – гальванічний елемент або дисковий акумулятор типу Д-0, 06 або Д-0, 1.


Рис. 10.30. Схема рефлексного приймача на одному транзисторі.

В.І. Галкін. Починаючому радіоаматорові 1989