Видатний популяризатор і пропагандист радіотехнічних знань проф. В. К. Лебединський писав через 20 років після смерті О. С. Попова: «Високим і непохитним пам'ятником незабутньому винахіднику є той багатий всход, який дали кинуті їм насіння. Ціла плеяда талановитих людей продовжує в нашій країні його справа ».