Не біда, якщо у Ваших запасах виявився оксидний конденсатор зі витертий маркуванням висновків, їх полярність можна визначити за допомогою омметра (ілі. авометра, що працює в режимі вимірювання опору).

Щупи омметра під'єднують до висновків конденсатора і визначають його опір. Потім розряджають конденсатор, замикаючи висновки дротяної перемичкою, і знову вимірюють його опір. Але омметр підключають в іншій полярності. Значення опору в цьому випадку буде іншим – більше або менше виміряного раніше. Полярність конденсатора визначають так; в положенні, коли опір конденсатора найбільше, позитивний щуп омметра буде з'єднаний з позитивним висновком конденсатора.

За допомогою омметра можна оцінити і якість конденсатора: якщо через деякий час (залежить ог ємності конденсатора) стрілка омметра, підключеного до конденсатора в зворотній полярності, повернеться близько до кінцевої позначки шкали (положення найбільшого опору), значить, струм витоку конденсатора незначний і конденсатор можна вважати хорошим. Перемикач меж вимірювання омметра при перевірці конденсаторів повинен бути встановлений у положення «XI000».

Енциклопедія початківця радіоаматора Б. С. Іванов 1992