Кожен радіоаматор знає, як часом буває важко відшукати в електронній апаратурі несправний транзистор, особливо коли немає вимірювальних приладів. Зі схеми доводиться випаювати мало не всі транзистори, поки не знайдеться той самий «винуватець» поломки. А як зручно перевірити транзистор прямо у схемі, не випаюючи його.

Ось тут-то і незамінний наш прилад. Він дозволяє легко і швидко відшукувати несправні транзистори, не випаюючи їх з схеми. Індикаторами служать лампи від кишенькового ліхтаря.

Пробник представляє собою блокінг-генератор, в якому випробовуваний транзистор Т1 (рис. 1) є активним елементом. Якщо він справний, блокінг-генератор виробляє імпульси, що надходять на тиристор Д1. У його анодний ланцюг включена лампа Л1. Керуючий імпульс подається на тиристор Д1 в момент переходу випробуваного транзистора від відкритого стану до закритого. Тоді, якщо у нього пробитий колекторно-емітерний перехід, не буде помилкових включень Д1.


Рис. 1. Принципова схема пробника для перевірки транзисторів: R1 20 кому, С1 20 мкФ, Д2 Д7А – Ж.


Рис. 2. Принципова схема пробника для перевірки пар транзисторів з гальванічною зв'язком: R1 5,1 кОм, R3 30 кОм, С1, С2 20 мкФ, Д2 Д7А – Ж.


Рис. 3. Принципова схема універсального пробника для перевірки транзисторів: R1 20 кому, R2 5,1 кОм, R3 30 кОм, С1 20 мкФ, Д2 Д7А – Ж.

Можливість перевіряти одночасно два транзистори, пов'язаних між собою гальванічно (рис. 2), розширює сферу застосування пробника. У цьому випадку для отримання генераторного режиму вводять позитивну зворотний зв'язок через додатковий конденсатор С2.
На малюнку 3 представлена ??універсальна схема, яка об'єднує в собі обидві функції. На кришці корпусу приладу встановлюють дві лампи, вимикач харчування, гнізда для підключення щупів, перемикач типу провідності транзисторів (п-р-п або р-п-р). Трансформатор Тр1 намотаний на сердечнику 1116,4 X 6 мм (від кишенькового радіо). Обмотка I містить 400, а обмотки II і III – по 200 витків дроту ПЕВ-2 0,12. Індикаторні лампи Л1, Л2 К6-60 (КМ-1) або МНЗ ,5-0, 14, В1 – галетних перемикач ПГГЗП4Н, В2 – тумблер ТП1-2, Д1 – тиристор Д235А або КУ201, конденсатори – К50-6, резистори – МЛТ -0,5. Харчується пробник від батареї 3336Л (КБС-Л-0, 5).

До приладу підключають завідомо справний транзистор і перевіряють, чи є генерація. Для цього до однієї з обмоток трансформатора Тр1 під'єднують осцилограф або телефон. Якщо генерації немає, висновки обмоток II або III необхідно поміняти місцями.

Лампа Л1 повинна загорятися при розмиканні щупів «К» і «Е». Якщо ж вона загоряється при замиканні цих щупів, потрібно поміняти місцями висновки однієї з обмоток трансформатора Тр1.
Чим менше опір резисторів R1 і R2, тим більший струм споживає прилад від джерела живлення і тим потужніше транзистори можна перевіряти.

При роботі з приладом до висновків випробуваного транзистора підключають щупи «Е», «К» і «Б». Перемикач В1 встановлюють в положення «п-р-п» або «р-п-р» і включають харчування. Коли горить лампа Л1, випробуваний транзистор придатний. Якщо ж спалахує лампа Л2, необхідно переконатися, чи не включений випробуваний транзистор за схемою з гальванічною зв'язком (див. рис. 2), якщо ні, значить пробитий його колекторно-емітерний перехід. В іншому випадку потрібно ще підключити і щупи «КБ» і «Б2». Тепер лампа, що горить Л1 вказує, що обидва транзистора придатні. Але якщо вона не горить, то один з транзисторів треба випаяти і перевірити кожен окремо.

Коли обидві пампи не горять, це вказує, що транзистор вийшов з ладу.

А. РУБАНОВ,
м. Ставрополь
МК 03-1977