Чи можна відповісти на це питання?

У віддалені часи, коли фізики вивчали порівняно дуже вузьке коло відомих їм електричних явищ, були введені поняття позитивного і негативного електрики. Знак плюс привласнили «скляному» електрики – тому електричному заряду, який виникає на склі в результаті натирання його шовком. Негативним електрикою стали вважати «сургучною» – заряд, що виникає на сургучі, натертому шерстю. Надалі домовилися вважати, чтсз електричний струм тече від плюса до мінуса.

Така термінологія виявилася зручною. Вона влаштовувала і фізиків і техніків і збереглася до наших днів. На її базі сформульовані всі основні закони, правила і залежності вчення про електрику.

Однак невідповідність подібної термінології фізичної сутності електричних явищ стало очевидним уже в останні роки минулого століття, коли були відкриті електрони. Це відкриття довело, що електричний струм має «зернисту структуру і являє собою потік дрібних негативних зарядів – електронів. Електрони рухаються від мінуса до плюса, тобто в напрямку, зворотному того, яке було встановлено на зорі електротехніки.

Це породило подвійність і плутанину. У багатьох випадках, коли мова йшла про направлення струму, доводилося спеціально обумовлювати, як розуміти напрям: «по струму» або «по електронам». Особливо болісно ця термінологічна подвійність відчувається в радіотехніці, де для з'ясування роботи схем та приладів часто буває необхідно враховувати саме напрямок руху електронів. Наприклад, в який бік «проводить» електронна лампа? Якщо вважати «по струму», то лампа проводить від анода до катода, а якщо «по електронам», то від катода до аноду.

Часто висловлюється думка про необхідність усунути подвійність термінології та запровадити одноманітність у поданні про направлення струму.

Чи можна здійснити таке однаковість?

Це зробити не так легко, як здається. Звичайно, неважко вилучити з усієї виходйщей літератури згадка про електричному струмі в його старому тлумаченні та ввести … А що ж ввести? Напрямок руху електронів? А чому саме електронів? Ми тепер знаємо, що електричний струм є рух електричних зарядів, до яких відносяться і електрони, і протони, і іони, і «дірки» Електрони і негативні іони рухаються від нашого умовного мінуса до настільки, ж умовному плюса, а позитивні іони, протони і «дірки» рухаються у зворотному напрямку. Можна скласти ланцюг з металевих провідників, гальванічних елементів, напівпровідникових випрямлячів і т. п., в окремих ділянках якої електричні заряди, які утворюють електричний струм, будуть рухатися в протилежних напрямках. Чтр прийняти за напрямок струму в напівпровідниковому діоді, в якому електрони рухаються в одному напрямів, а «дірки» – у протилежному?

Як бачимо, питання про направлення струму не так-то простий.

Л. В. Кубаркін та Є. А. Левітін, Цікава радіотехніка, Госенергоіздат, 1956.