Один з варіантів схеми простого електронного термометра, призначеного для дистанційного вимірювання температури, зображений на рис. 11.

Електронні термометри в порівнянні з рідинними мають ряд переваг. Вони дозволяють дистанційно вимірювати температуру, зручно відраховувати свідчення, а також доступні для самостійного виготовлення, До недоліків електронних термометрів слід віднести складність пристрою і порівняно велику вартість.


Пристрій містить вимірювальний вузол на аналоговій мікросхемі DA1, індикатор РА1 і трансформаторний блок живлення. Датчиком температури служить терморезистор R3. При підвищенні температури опір терморезистора зменшується і на інверсному вході мікросхеми DA1 утворюється більш негативне напруга в порівнянні з прямим входом.

З виходу мікросхеми позитивне напруга надходить на вимірювальний прилад РА1 і на резистор R7 негативного зворотного зв'язку. При зменшенні опору резистора R7 зменшується коефіцієнт посилення мікросхеми DA1, але підвищується температурна стабільність її параметрів. У зв'язку з тим, що мікросхема живиться від однополярного джерела напруги, при відсутності сигналу на вході, на її виході буде напругу, рівну половині напруги джерела живлення. Для підключення вимірювального приладу середня точка джерела живлення обрана за допомогою дільника напруги на резисторах R8 і R9.

Діод VD1 охороняє інверсний вхід мікросхеми від надходження позитивного напруги джерела живлення при обриві мети терморезистора. Конденсатори C1, C2 призначені для фільтрації пульсацій в вимірювального ланцюга від напруги живлення і зовнішніх наведень. Резистор R1I обмежує струм через діоди випрямного моста під час зарядки конденсаторів С4, С5 фільтра після включення приладу в мережу. При налагодженні термометра подстроечним резистором R1 встановлюють стрілку вимірювального приладу на нульову позначку шкали при обраній початковій температурі вимірювання.

У приладі можна використовувати терморезистор типу СТ1-18, СТ1-19, КМТ-1, КТМ-4, КМТ-14 иа номінальний опір 510-620 кОм. При зміні номіналів резисторів R3 і R4, сумарний опір яких має відповідати номінальній опору терморезистора, можна застосувати терморезистор і з меншим номінальним опором. Вимірювальний прилад РА1 на струм повного відхилення стрілки 50-100 мкА. Трансформатор Т1 намотаний на муздрамтеатрі з поперечним перерізом 3 см2 і містить: первинну обмотку 3500 витків дроту ПЕВ-2 0,1; вторинну обмотку 240 витків дроту ПЕВ-2 0,62.

Дробніци Н. А. 60 схем радіоаматорських пристроїв