Ступінь наелектризованість тіл можна встановити під силу взаємодії між ними (рис 3-1).


Рис. 3-1. Сили відштовхування і притягання при взаємодії двох зарядів.

У результаті найтонших вимірювань Кулон встановив, що сила взаємодії між точковими зарядами пропорційна добутку величин зарядів і обернено пропорційна квадрату відстані між ними:

У практичній системі одиниць, якої уи будемо користуватися надалі, в цьому виразі f – сила взаємодії зарядів у ньютонах (джоуль / метр); г _ відстань між зарядами в метрах, q1 і q2 – електричні заряди в кулонах (к).

Величина е називається електричної проникністю середовища, в якому відбувається взаємодія зарядів, і є найважливішим параметром речовини. У порожнечі і з великим ступенем наближення у повітрі чисельно електрична проникність дорівнює:

Ставлення

називається відносної електричної проникністю. Ця величина показує, у скільки разів сила взаємодії між зарядами в даній речовині менше, ніж у порожнечі.

Довідник радіоаматора А. А. Куликівський 1963