Ємність конденсаторів від 1 до 9 999 пф позначається цифрами, відповідними їх ємності без найменування (наприклад, С1 300). Ємність конденсаторів від 10 000 пФ і вище виражається в мікрофарад, причому якщо ємність рівна цілому мікрофарад, то після значущої цифри ставляться кома і нуль (наприклад, С3 8,0). У рідкісних випадках, коли потрібно зазначити, що ємність складає долі пікофарад або виражається числом з десятковими частками пікофарад, після чисельного значення ставиться пф (наприклад, С13 1,5 пф).


А-загальне позначення ємності або конденсатора постійної ємності; Б-електролітичний конденсатор; В – подстроєчний (напівзмінний) конденсатор; Г – конденсатор змінної ємності; Д – конденсаторний агрегат (Здвоєний блок).