Принципова схема підсилювача приведена на малюнку. На його вхід подають сигнал звукової частоти напругою не менше 2 В від попереднього підсилювача. Перший каскад підсилювача, в якому працюють транзистори Т1 і Т2, диференціальний. У емітерний ланцюг обох транзисторів включені резистори R7, R10 і генератор струму, зібраний на транзисторі R3.


Резистори R7 і R10 утворюють місцеву ООС, підвищує лінійність каскаду і поліпшує його симетричність. Генератор струму забезпечує сталість струмів колектора транзисторів першого каскаду, що підвищує стабільність роботи всіх каскадів підсилювача. В цьому каскаді, крім того, здійснюється корекція по напрузі (конденсатор СЗ). У другому каскаді підсилювача працюють транзистори Т4 і Т5. Для симетричної розгойдування транзисторів вихідного каскаду в цьому підсилювачі застосовано "струмова дзеркало", зібране на транзисторах Т6 і Т7. Резистори R13 і R14 утворюють місцеву ООС. Корекція по напрузі здійснюється конденсатором С5. Транзистори Т9 і Т10 вихідного каскаду включені за схемою з загальним колектором. Транзистор Т8, службовець для забезпечення температурної стабілізації вихідного каскаду, встановлений на тепловідводної радіаторі транзистора Т9. Весь підсилювач потужності охоплений загальною ООС по постійному і змінному струму. Сигнал ООС по постійному струму з виходу підсилювача подається через резистор R2 на базу транзистора Т2 першого диференціального каскаду. Ця напруга порівнюється з напругою на базі транзистора Т1, створюваний дільником R2 – R4. Різницеве ??напруга посилюється і подається на бази вихідних транзисторів, забезпечуючи тим самим постійність напруги на виході підсилювача, рівну половині напруги джерела живлення. Сигнал ООС по змінному струмі, що знімається з виходу підсилювача, подається на базу транзистора Т2 через дільник R11R12. Відношення опорів резисторів цього дільника визначає коефіцієнт посилення підсилювача, охопленого ООС. Коефіцієнт підсилення підсилювача без ООС близько 300. Для забезпечення чутливості, що дорівнює 2 В, глибина ООС повинна бути близько 30 дБ.

Блок живлення підсилювача утворюють трансформатор Тр1 і два двухполуперіодний випрямляча, діоди яких включені за мостовою схемою. Напруга на виході основного випрямляча (Д7-Д10) 48 В, на виході допоміжного випрямляча – близько 6 В.

Транзистори ГТ906 можна замінити транзисторами ГТ905 або П605, а КТ904 – транзисторами КТ907, КТ801, КТ606, КТ602. Якщо використовувати транзистори КТ602, максимальна потужність підсилювача не повинна перевищувати 15 Вт.

НА ДОПОМОГУ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ № 71 Стор.17