Призначення приладу. При виготовленні різних котушок і обмоток трансформаторів дуже важливо точно встановити, що вони справні і придатні для використання за призначенням.

Крім перевірки на наявність обриву, треба також перевірити котушку на відсутність всередині неї короткозамкнених витків. Перевірити наявність короткого замикання всередині обмотки за допомогою омметра без попередньої її розбирання неможливо. Тому для виявлення такого дефекту краще скористатися простим пристосуванням, схема якого наведена на рис. 40.

За допомогою цього приладу можна визначити наявність короткозамкнених витків всередині котушок індуктивності або обмоток невеликих трансформаторів, внутрішній діаметр яких не перевищує 35 мм. У деяких випадках приладом вдається визначити короткозамкнені витки і в котушках більшого діаметра. Слід зауважити, що прилад можна пристосувати для перевірки котушок різних розмірів, для цього тільки треба передбачити застосування змінних котушок, намотаних на стрижні відповідного діаметра.


Схема і принцип роботи приладу.
Прилад зібраний на транзисторі, що дозволило зробити його малогабаритним і вельми зручним в експлуатації. Генератор ВЧ коливань зібраний на транзисторі типу П11А, проте можна застосувати і будь-який інший транзистор, має такі ж параметри. У разі використання транзисторів типу р-п-р полярність підключення генератора до системи живлення треба змінити на зворотну. Харчується прилад від батареї типу КБС-0, 5. Котушки індуктивності L1-L3 намотані на феритовий стрижень і мають наступні дані: L1 містить 110 витків дроту ПЕЛ 0,15; L2 – 210 витків дроту ПЕЛ 0,15; L3-55 витків дроту ПЕЛ 0,12-0,17. При складанні приладу котушки треба встановити так, щоб частина феритового стрижня (35-50 мм) перебувала над верхньою частиною корпусу приладу, так як на цю частину стержня при перевірці надягають випробувану котушку. В основу роботи приладу покладено принцип поглинання енергії коливань, що наводяться високочастотним генератором в котушці L3 при установці на стрижень котушки, що має короткозамкнені витки.

Зміна наводимой е.. д. с. фіксується індикатором, за допомогою якого можна встановити наявність шлюбу в котушці. У приладі можна застосувати будь-який мікроамперметр магнітоелектричної системи з струмом повного відхилення 50-100 мка. Найбільш добре для цієї мети підходять прилади типів М4204, М494, М49 (останній тип приладу можна рекомендувати в тому випадку, коли розміри приладу не критичні, наприклад, при експлуатації приладу в стаціонарних умовах).

Опір додаткового резистора R2 слід підбирати досвідченим шляхом при налагодженні приладу в залежності від чутливості застосованого індикатора. Необхідно звернути увагу на те, щоб при відсутності на феритовому стрижні випробуваної котушки кут відхилення стрілки індикатора був би не менш 3 / 4 всієї шкали. Це дозволить чітко стежити за зміною показань індикатора в разі, коли на стрижень надіта бракована котушка.

Варіант приладу з живленням від мережі. Для розбракування котушок у виробничих умовах можна застосувати більш простий прилад, в якому замість стрілочного індикатора використана лампочка розжарювання. Схема такого пристрою зображена на рис. 41. Лампочка (6,3 в, 0,1 а) включена в колекторний ланцюг транзисторного підсилювача. Режим роботи транзисторів встановлюється за допомогою резисторів R1 і R2.

Слід мати на увазі, що якщо при настройці приладу виявиться відсутність генерації, то треба поміняти кінці котушки L1 або L2. Про наявність генерації можна судити по відхиленню стрілки приладу або за яскравості світіння лампочки.

Прилад простий у виготовленні, виконаний з стандартних деталей. Для другого приладу необхідно виготовити випрямляч. Для цього можна використовувати будь-який малопотужний трансформатор харчування, з вторинною обмотки якого можна зняти 12-15 ст.

Режим роботи і вихідна напруга стабілізатора, до складу якого входять діод Д808 і транзистор П201, встановлюються за допомогою резистора R5.

Прості вимірювальні прилади. І. І. Дудич 1970