Осцилоскоп необхідний радіоаматорові для налаштування підсилювачів низької і проміжної частот, при перевірці частотної характеристики, при налагодженні магнітофона, низькочастотної частини, налаштування розгортки телевізорів і т. д.
Осцилоскоп містить дві лампи.

Діапазон розгорток осцилоскопа в межах від 25 гц до 70 кгц розбитий на 5 піддіапазонів: 25-180 Гц, 120-900 гц, 800 гц-5 кгц, 4,2-22 кГц, 15-70 кгц.
Принципова схема осцилоскопа показана на рис. 46.

Основні вузли приладу: підсилювач вертикального відхилення на лампі 6Ж5П; генератор горизонтальної розгортки на лампі 6Ж4П; трубка 8Л029 або 7Л055 і 5Л038, остання навіть краще, ніж 8Л029.

Підсилювач вертикального відхилення зібраний на опорах за звичайною схемою. При дуже великих досліджуваних сигналах перемикач П1 ставиться в положення 2 і досліджуваний сигнал подається прямо на відхиляють пластини, минаючи підсилювач Перемикач П2 призначений для перемикання види синхронізації розгортки приладу-«зовнішня» і «внутрішня».

Генератор пилкоподібної напруги для відхилення променя трубки в горизонтальному напрямку (горизонтальна розгортка) зібрано по тразітронной схемою на лампі 6Ж4П. Тразітронная схема дозволяє отримати велику амплітуду пилкоподібної напруги при незначних спотвореннях його форми. За допомогою перемикачів П3 і П4, які знаходяться на одній осі, проводиться перемикання діапазонів частот розгортки осцилоскопа.

Плавне регулювання в кожному піддіапазоні проводиться змінним опором R12. Опір R11 обмежує зміна частоти. Пікоподібне напруга, подану на горизонтально відхиляючі пластини, не регулюється, а підбирається при регулюванні приладу.

Харчується осцилоскоп від простого випрямляча, зібраного за однополуперіодної схемою. Для живлення керуючого і фокусуючого електродів трубки використана обмотка силового трансформатора, до якої підключений селеновий випрямляч АВС-510-1. Селеновий стовпчик підключений так, щоб на зазначених електродах трубки напруга була 500 в зі знаком мінус.

Змінні опору R14 і R15 служать для переміщення променя по вертикалі і горизонталі трубки; опір R21 для регулювання яскравості променя трубки; змінний опір R20 для фокусування променя.
Інші деталі вказані на принциповій схемі.

Деталі приладу

Зовнішній вигляд приладу зображений на рис. 47, а на рис. 48 показана передня панель приладу з розташуванням на ній ручок управління.

Прилад зібраний на шасі розміром 150x280x80 мм. Передня панель розміром 160×220 мм.

Шасі роблять з 1,5 мм заліза з наступною оцинкуванням або фарбуванням алюмінієвим порошком. Передню панель виготовляють з алюмінію. Для приладу роблять ящик з алюмінію розміром 280X260x220 мм.

Силовий трансформатор в приладі від приймача «Чайка» або йому подібного. Поміщають його позаду трубки під шасі. Зверху на нього накладають ковпак від трансформатора. Таке розташування трансформатора викликано тим, що від нього дуже великі магнітні наведення, які не дозволяють сфокусувати промінь трубки в одну точку. Для зменшення наведень на трубку, надягають металевий екран, який зроблений із залізної труби, що дорівнює діаметру трубки. Екран роблять з-покрівельного заліза, обернувши для цього залізом 4-5 разів болванку діаметром 60 мм, пропаявши краю заліза з виготовленим екраном.

Як високовольтного випрямляча застосовують селеновий стовпчик типу АВС-510 на 1 ма. Дросель у випрямлячі будь-якого типу з опором постійному струму 800-120 му.

Інші деталі вказані на схемі.

Налагодження осцилоскопа

Налагодження приладу роблять за допомогою заводського осцилоскопа та звукового генератора будь-якого типу: перевіряють форму кривої розгортається напруги і встановлюють діапазони генерації генератора. Налаштування приладу виробляють і без цих приладів. Перевіряють, чи працює генератор пилоподібного напруги. Для цього на екрані трубки отримують невелику сфокусовану крапку. Великий яскравості точці нe дають, так вона може пропалити світлочутливий шар у трубці. Перевіряють, на всіх лн діапазонах генерує генератор. Для цього перемикачі діапазонів П3 і П4 по черзі ставлять на всі діапазони. При цьому лінія розгорнення на різних діапазонах може бути різної довжини.

Якщо на якому-небудь з діапазонів генератор не бу-де генерувати, то перевіряють ємність конденсаторів генератора С8-С12 і С14-С18 Ємності конденсаторів С8-С12 повинні бути приблизно в десять разів більше ємностей С14-С18. Неправильне співвідношення між цими ємностями погіршує форму кривої пилкоподібної напруги до збільшує зворотний хід променя. Якщо при перевірці конденсаторів не усунуть тривалість ходу променя, зменшують величину опору R8. Його можна зменшувати до 0,1 МОм, але при цьому дещо знижується амплітуда пилкоподібної напруги.

Коли амплітуда пилкоподібної напруги недостатня, то лінія розгортки на одному з діапазонів не розтягується на весь екран. Для усунення цього явища, опір R9 збільшують до 60-80 кім. Може виявитися, що амплітуда пилкоподібної напруги занадто велика. У цьому випадку величину опору R8 або R9 зменшують. При гарній формі пилкоподібної напруги зворотний хід променя може бути занадто великим, тобто напруга розгортки наближається за своєю формою до трикутника. Це ненормальне явище усувають збільшенням опору R11. Однак при цьому зменшується перекриття діапазону частот.

Щоб трубка не вийшла з ладу, при раптовому відмову розгортки, необхідно кілька розфокусувати пляма.

Якщо не працює горизонтальна розгортка, а на вертикальні пластини не подана напруга, то крапка, що світиться на екрані повинна бути строго кругла. Неможливість отримання круглої точки на екрані вказує, що на електронний промінь діє магнітне поле від силового трансформатора. Це явище усувається кращою екрануванням трубки.

При установці силового трансформатора враховують, щоб магнітне поле трансформатора не збігалося з площиною, де встановлена ??трубка. При такому розташуванні трансформатора наведення на трубку мінімальні.

Після налагодження розгортки приступають до налагодження уей «літеля вертикального відхилення променя. Для цього на підсилювач подають калібрований змінну напругу в 5-6 в Як каліброваного напруги по формі використовують електромережу: на вхід підсилювача подають напруги від накальной обмотки трансформатора. Опір R1 повністю виводять, тобто сигнал иа сітку не подають.
Включають внутрішню синхронізацію і, повертаючи повільно ручку опору R1, домагаються відхилення променя по вертикалі. Ставлять перемикач діапазонів в положення 25-180 Гц і, обертаючи опір R12, отримують на екрані синусоїду. Синусоїда не пересувається по екрану, а стоїть на місці. Опір R7 регулює амплітуду синхронізації.

Збільшуючи напруга на сітці шляхом повороту ручки опору R1, спостерігає за кривою на екрані осцилоскопа. Якщо підсилювач працює добре, то спотворення повинні бути однакові як у верхній частині синусоїди, так і у нижній. Якщо перекручення, яке можна знайти появою зрізу у синусоїди, у верхній частині більше, ніж у нижній, то змінюють величину опору R3 до тієї величини, коли зрізи у синусоїди будуть абсолютно однакові як у нижній, так і у верхній частині.

Звуковим генератором перевіряють частотну характеристику підсилювача. Для перевірки частотної характеристики від звукового генератора подають напругу на вхід осцилоскопа. Плавно змінюючи частоту генератора, переглядають амплітуду коливання на осцилоскопі в межах від 25 гц до 70 кГц. Якщо амплітуда коливань зменшується на верхніх частотах, то збільшують ємність конденсатора С4, якщо, навпаки, збільшується, то зазначену ємність потрібно зменшити.

Особливу увагу звертають на якість конденсаторів C8 і С18 при роботі генератора на частотах 15 – 70 кгц, так як із-за поганих конденсаторів і неправильного підбору величин цих конденсаторів генератор не порушується на високих частотах.

Після налагодження прилад вставляють в металевий ящик.

В.В. Вознюк. Радіолюбительські конструкції