При відсутності у радіоаматора миллиамперметра в ламповому вольтметрі як індикатор можна використовувати лампу 6Е5С. Вольтметр має дві межі виміру: 0-50 в і 0-500 ст. Вимірювана напруга підключається до затискачів «+» і «-».

Потенціометр R3 забезпечений шкалою, проградуированного у вольтах. Верхнє за схемою положення движка потенціометра відповідає нульовому вимірюваному напрузі. При цьому тіньовий сектор на екрані лампи повинен відсутні. Це досягається регулюванням потенціометра R6 (установка нуля вольтметра) при замкнутих вхідних затискачах «+» і «-». При подачі на вольтметр напруги тіньової сектор на екрані лампи збільшується. Переміщуючи движок потенціометра R3t домагаються звуження тіньового сектору. При цьому проводиться відлік напруги за шкалою потенціометра.

Силовий трансформатор має наступні дані: сердечник з пластин Ш-19, товщина набору – 25 мм. Обмотка I має 1 200 витків ПЕЛ 0,18; обмотка II – 1 000 витків такого ж дроту; обмотка III – 65 витків дроту ПЕЛ 0,51 і обмотка IV – 1 600 витків дроту ПЕЛ 0,18.

Схема вольтметра на лампі 6Е5С


Градуювання вольтметра виробляється в схемі рис. 9-12, а. Перед градуюванням встановлюють «нуль» вольтметра за допомогою потенціометра R6, а потім на його шкалу наносять поділу, відповідні різним вхідним напруженням.
Вольтметром можна вимірювати також змінну напругу з частотою 50 гц приблизно в тих же межах, що й постійна напруга. За змінній напрузі шкала вольтметра повинна бути проградуйована окремо.

Довідник початківця радіоаматора 1961