Електричний опір визначає силу струму, поточного по ланцюга при заданій напрузі.

Під Електричним опором R розуміють відношення напруги на кінцях провідника до сили струму, поточного по провіднику.

        U
R=  —-
        I

(R – електричний опір провідника, U – напруга; I – сила струму)

Визначення одиниці опору – Ом

1 Ом являє собою електричний опір ділянки провідника, по якому при напрузі 1 (Вольт) протікає струм 1 (Ампер).