Схема батарейного звукового генератора наведена на фіг. 11.

Деталі: Л-лампа УБ-240, 2К2М або 2Ж2М (включені тріодом) або старі лампи УБ-107 або УБ-110. Тр-трансформатор низької частоти. У даній конструкції можна використовувати понижуючий дзвінковий трансформатор типу «Гном». У ланцюг сітки лампи включена його мережева обмотки Я, а в ланцюг анода – вторинна (знижуюча) обмотка /. Правильне включення решт слід підібрати при налагодженні. Можна взяти також будь міжламповий трансформатор, який має коефіцієнт трансформації 1:2-1:5. Т-телефонні трубки (навушники). К – телеграфний ключ. Бн-батарея, напруга якої відповідає застосовуваним лампам. Ба-батарея анода 50 – 80-100 ст. R – реостат напруження 15-20 му.

 

Фіг. 11. Батарейний звуковий генератор.

 


Фіг. 12. Мережевий звуковий генератор.

Мережевий варіант звукового генератора для здешевлення його сконструйований без силового трансформатора з харчуванням напруження і анодів ламп, безпосередньо від мережі 127 в. Принципова схема його зображені на фіг. 12.

Як генераторної лампи використаний пентод 6Ж7, а випрямної – тріод 6С5, у якого анод і керуюча сітка закороченi. Випрямлення проводиться за однополуперіодної схемою. Напруженням ламп з'єднані між собою послідовно, і залишок мережевої напруги поглинає освітлювальна лампа потужністю 40 Вт

Як низькочастотного трансформатора використаний, так само як і у бата варіанті, понижуючий трансформатор дзвінковий типу «Гном» або міжламповий трансформатор (/-мережева, / /-знижуюча обмотки).

Величини конденсаторів і опорів вказані на принциповій схемі.

Опір R1 підбирається в залежності від режиму роботи низькочастотного трансформатора. Якщо при зміні решт трансформатора збудження по низькій частоті не виникає, то пентодную сітку лампи 6Ж7 потрібно закоротити з катодом.

Змонтовано генератори (обидва варіанти) на кутових панелях.

В. Г. БОРИСОВ. Радіогурток І ЙОГО РОБОТА