Пристрій призначений для запобігання перевантаження і несправностей в радіоапаратурі через відхилення мережевого йапряженія харчування за допуск. Воно буде особливо корисно на дачі або в селі, де нерідкі значні коливання напруги в мережі. Часто використовувані при нестабільній мережі феромагнітні стабілізатори мають вузький діапазон стабілізації і при значних коливаннях напруги (Убік збільшення) просто виходять з ладу. Для деякої радіоапаратури небезпечно не тільки підвищений, але і знижена напруга мережі.

Контролювати мережа вимірювальним приладом, щоразу перед включенням радіоприладів, незручно та й неефективно, оскільки відхилення може відбутися в процесі роботи. Але це завдання може взяти на себе автоматичне контрольний пристрій, через яке й харчується апаратура.

 

 

 

 

При первинному включенні пристрою (кнопкою SB1) воно протягом однієї секунди перевіряє рівень напруги на знаходження його в допуску 170 … 260 В, а також на наявність перешкод. У разі відхилення напруги за допуск схема не дозволить включити радіоапаратуру.

 

 

У процесі роботи захисного пристрою схема виробляє безперервний контроль за станом мережі, і при виході напруги за допуск 190 … 245 у починає працювати звукова сигналізація, попереджаючи, що краще вимкнути радіоапаратуру. При цьому за світінням світлодіодного індикатора можна визначити вид відхилення напруги в "+" (збільшення) або "-" (зниження). У разі небезпечного невідповідності мережевої напруги (при виході за допуск 170 … 260 В) радіоапаратура, підключена до гнізд Х1, Х2, відключиться автоматично.

Електрична схема пристрою приведена на рис. 1.34 і 1.35 і складається з чотирирівневої компаратора на елементах мікросхеми D2, звукового генератора на елементах D3.1 … D3.3, вузла комутації на транзисторі і реле К1, а також блоку живлення з стабілізатором напруги на мікросхемі D1.

Поріг спрацьовування компараторів встановлюється при настроюванні резисторами, зазначеними на схемі зірочкою "*". Їх значення вказані на схемі орієнтовно. Налаштування пристрою проводиться за допомогою ЛАТР, змінюючи напругу живлення на штекері ХР1. При цьому резистором R15 встановлюємо перевищення порога 245 у (на виході D2 / 8 з'явиться лог. "1"), а резистором R14 – зниження напруги нижче 170 В (на виході D2 / 8 лог. "0"). Для налаштування зручно використовувати многогабарітние регулювальні резистори.

Налаштування схеми краще починати з перевірки працездатності вузла, показаного на рис. 1.34. При натисканні на кнопку ВКЛ (SB1), реле К1 спрацьовує із затримкою приблизно в 1 секунду і контактами К1.2 блокує кнопку. Час затримки включення реле залежить від номіналу ємності С2 і резистора R7. Вимкнення реле К1 може проводитися кнопкою ОТКЛ (SB2) або ж від схеми автоматики, коли на виході мікросхеми D3/11 з'явиться імпульс або лог. "1" (при виході напруги за допуск).

На рис. 1.36 приведена топологія друкованої плати для ділянки схеми (А1), виділеного пунктиром. Інша частина схеми виконана на універсальній макетної платі об'ємним монтажем.

У схемі застосовані конденсатори С1 … С4 типу К52-16 на 63 В; С5, С6 – К10-17. Резистори й діоди підійдуть будь-які аналогічні. Трансформатор Т1 краще використовувати з уніфікованої серії ТПП. Він повинен забезпечувати у вторинній обмотці напруга 22 … 24 В і струм не менше 60 мА.

Реле К1 застосовано типу РЕС48 (паспорт 4.590.201), але підійдуть і багато інших, з робочою напругою 24 В.

Пристрій автоматичного захисту можна спростити, якщо відмовитися від, звукової та світлової сигналізації відхилення напруги. У цьому випадку схему контролю рівня напруги на рис. 1.35 замінюємо наведеної на рис. 1.37. Вона складається з транзисторів, що працюють в режимі мікрострумів. У нормальному стані підлаштування резисторами R12 і R15 встановлюємо на колекторах VT2 і VT3 лог. "0" і лог. "1" відповідно. У цьому випадку транзистори VT4 і VT5 замкнені і на резисторі R19 немає напруги (при його появі спрацює VS1).

Міняючи мережеве напруга за допомогою ЛАТР, резистором R12 встановлюємо поріг спрацьовування схеми при напрузі нижче 170 В, а резистором R15 – при перевищенні 260 В.

 

 

При використанні другого варіанта схеми спрощується і блок А1. У цьому випадку стабілізатор D1 не потрібен, а якщо у трансформатора Т1 є вільна обмотка на напругу 6 … 12 В, то вона може бути підключена до ланцюгів 5 і 6 (замість резисторів R1 … R3 встановити перемички, R4 і R10 виключити зі схеми).