Вивчення електровакуумних і напівпровідникових приладів складає істотну частину сучасної науки, яка називається електронікою. Ця наука вивчає властивості і закони руху електронів, а також закони перетворення різних видів енергії при посередництві електронів. На основі законів руху електронів створені прилади, які використовуються найширшим чином у різних областях науки, техніки та в побуті, в різноманітних пристроях, апаратах і машинах. Радіотехніка є однією з областей застосування електроніки та створених нею приладів – електровакуумних, напівпровідникових, молекулярних і квантових.

Електровакуумні прилади засновані на використанні руху вільних електронів та іонів у вакуумі або в розріджених газах під впливом електричних і магнітних полів. Ці прилади служать базою для створення значної більшості видів радіелектронной апаратури; особливо велике значення їх у розробці потужних пристроїв радіозв'язку, телебачення, радіолокації, радіонавігації та інших засобів радіоелектроніки.

У свою чергу електровакуумні прилади діляться на два основні класи: електронні та іонні прилади. Електронні прилади, в яких рух електронів відбувається у вакуумі з високим ступенем відкачування газу (10-7мм рт. ст. і нижче), характерні великими швидкостями руху електронів і придатні для генерації і посилення коливань в широких діапазонах радіочастот. У побуті вони називаються радіолампах. Іонні (інакше – газорозрядні) прилади містять газ (при тиску 10-3 мм рт. cm і вище), а тому рухаються в них електрони з великою ймовірністю стикаються з молекулами газу, проводять їх іонізацію, і в робочому процесі беруть участь не тільки електрони, а й іони. Такі прилади застосовуються в електроенергетиці, особливо в перетворювачах змінного струму в постійний (випрямлячах), а також в пристроях автоматики і радіоелектроніки як основи схем автоматичного перемикання і т. п. Принципи роботи електронних і іонних приладів ми будемо розглядати окремо.

Напівпровідникові прилади мають своєю основою переміщення та розподіл зарядів під впливом електричних і магнітних полів усередині кристалів твердого тіла. Такі прилади не тільки здатні під багатьох випадках замінити радіолампи, але відкривають і нові можливості застосування радіоелектроніки в ряді галузей народного господарства. Особливо важливим виявилось застосування напівпровідникових приладів у тих установках, які складаються з десятків тисяч активних елементів (наприклад, електронні обчислювальні машини); напівпровідникові прилади дозволяють зменшити розміри (миниатюризировать) і підвищити терміни надійної роботи апаратури.

Молекулярна електроніка являє собою
найбільш прогресивний напрямок мініатюризації апаратури.
Цей напрямок передбачає створення радіосхем в твердому тілі,
тобто подальший розвиток напівпровідникової техніки. За допомогою
певних домішок у кристалічному тілі утворюються различ
ні за своїми електричними властивостями зони, які виконують
функції опорів, конденсаторів, напівпровідникових приладах
рів та ін Сукупність цих зон і утворює радіоелектронну схему
в напівпровідниковому кристалі. Пристрої, створені на основі
молекулярної електроніки, надзвичайно малі за розмірами і яв
ляють найвищим досягненням в області мікромініатюризації
радіоелектронної апаратури. *

Квантова електроніка заснована на новітніх досягненнях фізики в дослідженні квантових явищ, що відбуваються усередині атомів і молекул речовини і твердому, газоподібному і рідкому стані. Квантові генератори різних видів випромінюють електромагнітні хвилі в різних діапазонах, зокрема, хвилі можуть бути довжиною близько мікрона, тобто в районі видимого (світлового) і інфрачервоного спектрів. Такі генератори створюють практично паралельні світлові пучки величезної яскравості, що дозволяє сконцентрувати колосальну енергію в малих обсягах. Ці генератори можуть знайти собі різноманітне застосування, у тому числі і в космічній техніці.

У рамках книги «Основи радіотехніки» є можливість викласти лише ті розділи електроніки, які безпосередньо пов'язані із завданнями генерації, підсилення та перетворення коливань радіочастоти і звуковий частоти; специфіка електронної обчислювальної апаратури та апаратури для випромінювань хвиль світлового та околосветовой діапазонів розглядається в відповідно спеціалізованих книгах. Тому справжня глава присвячується електровакуумним, напівпровідниковим і іонним приладів і лише коротко знайомить читача з іншими проблемами електроніки.