Отримання напруги 4 В для живлення деяких нових мікропроцесорів від джерела напругою 5 В вимагає використання високоефективного імпульсного перетворювача з малим падінням напруги на ньому. Мікросхема LTC1147L, яка використана в показаному на малюнку джерелі харчування, відповідає цій вимозі і займає на друкованій платі Площа всього 3,87 см2.

Високоефективний контролер стабілізованого понижуючого імпульсного перетворювача LTC1147L використовується спільно з потужним р-канальним МОП транзистором. Мікросхема LTC1147L здатна формувати керуючі імпульси з шпаруватістю до 100%, тому вихідна напруга може бути майже рівним вхідному. У цьому пристрої використовується режим постійної тривалості паузи, а робочі частоти перетворювача можуть перевищувати 400 кГц. Максимальний струм навантаження визначається опором резистора R2, службовця датчиком струму.