Однією з найбільш часто вживаних приставок до електрогітар є пропонована «примочка». Вона вносить характерне зміна звуку і збільшує його тривалість.

Приставка побудована на подвійному операційному підсилювачі LM358. Сигнал із звукознімачів гітари подається на вхід підсилювача US 1а. Посилення цього каскаду, що має вирішальне значення при підстроюванні, регулюється за допомогою потенціометра Р1. Посилений сигнал надходить на діодйий обмежувач (діоди D1 і D2). В цьому каскаді верхні по амплітуді складові сигналу обрізаються, через що імпульс отримує форму, близьку до прямокутної.

Підсилювач US lb дозволяє проводити регулювання тембру. Регулювання проводиться за допомогою потенціометра Р2. Потенціометр РЗ служить для встановлення рівня вихідного сигналу приставки. Напруга з дільника R11-R12 поляризує неінверторні входи операційних підсилювачів.

Перемикач PR1 дає можливість включити схему в лінію гітара – підсилювач.

Монтаж не повинен представляти складності. Слід звернути увагу на поляризацію діодів і електролітичних конденсаторів. Інтегральну схему можна взяти безпосередньо в друковану плату. Підключення регулюючих елементів показано на рис. 2. Всю схему через її великий чутливості слід розмістити в металевому корпусі. Корпус необхідно з'єднати з «масою» плати. Замість гнізда «JACK-mono», яке є в комплекті, можна застосувати стереофонічне. Це уможливить подачу напруги в момент вставки штекера в гніздо. Схема такого рішення показана на рис. 3. Для живлення приставки застосовується батарея напруги 9 В., Споживаний струм дорівнює = 5 мА.

 

LM358

R1, R11, R12

Юком

D1.D2

1N4148

R2, R3

1 МОм

С1

220 пФ

R4

4,7 кОм

С2

22 нФ

R5

1,8 кОм

сз

47 нФ

R6, R10

1 кОм

С4, С6.С10

2,2 мкФ

R7

68 кОм

С5

30 пф

R8

330 0м

С7

470 нФ

R9 .

270 Ом

С8

3,9 нФ

Р1

220-470 кОм

С11

22 мкФ

Р2

100 кОм

С12

100 мкФ

РЗ

Юком

 

Рис. 3. Підключення пристрою

Рис. 2. Монтажна плата

 

Література: 100 кращих радіоелектронних схем; – М: ДМК Пресс, 2004. -352 С.: Іл.