Дана схема формує сигнал «раннього попередження» про небезпечне зниження напруги акумуляторної батареї. Щоб забезпечити керуючому процесору деякий час для виконання відповідних захисних процедур, таких як, наприклад, збереження стану регістрів і даних ОЗУ, схема затримує відключення системи на певний інтервал часу (а не очікує подальшого зниження напруги батареї до певного рівня, ще нижчого). Для запобігання сильно розряджених батарей від можливого псування встановлені такі номінали елементів схеми, при яких струм споживання схеми контролю після спрацювання буде мінімальним: струм споживання мікросхеми IC1 – 1 мкА, мікросхеми IC2 – 3 мкА, струм через резистори R1 і R2 -3 мкА. Це дає загальний струм споживання в режимі відключення навантаження близько 7 мкА. Резистори R1 і R3 = 1 МОм, R2 = 280 кОм, R4 = 49,9 кОм, R5 = 2,4 МОм і конденсатор С1 = 3,9 мкФ.