Це пристрій автоматично збільшує гучність автомобільного радіоприймача або магнітоли при збільшенні швидкості (і, отже, рівня шуму в кабіні) або зменшує до нормального рівня при зменшенні швидкості. Спеціальна мікросхема тахометра IC1 типу LM2917 отримує імпульси від контактів переривника системи запалювання і перетворює їх в напругу, прямо

 

 

пропорційне числу обертів двигуна. Ця напруга завжди знаходиться в межах 0-5 В і використовується для запалювання мініатюрної лампи розжарювання LP1. По обидві сторони лампи змонтована пара фоторезисторів, які послідовно з'єднані з движками потенціометрів регулювання гучності радіоприймача. Фоторезистори зашунтовані потенціометрами, що задають мінімальний рівень гучності, а власний регулятор гучності радіоприймач для установки максимального рівня. Від ємності конденсатора С2 залежить поріг, вище якого пристрій починає регулювати гучність. Рекомендоване значення в 4,7 нФ підійде для перших експериментів. Резистор R1 опором 100 кОм повинен бути розміщений у безпосередній близькості від котушки запалювання, щоб звести до мінімуму рівень високочастотних перешкод і виключити можливість закорочування контактів переривника при замиканні дроту на масу.

Примітка. З'єднати послідовно з існуючим регулятором гучності автомобільного приймача.