Бестрансформаторним перетворювач напруги, схема якого наведена на малюнку, складається з трьох частин: задає мультивібратора на транзисторах ТЗ, Т4, двох підсилювачів на транзисторах Т1. Т2 і випрямляча на діодах Д1 – Д4. Розглянемо роботу перетворювача. Припустимо, що в даний момент транзистор ТЗ відкритий. Напруга на його колекторі різко зменшується з 6В до 0. Цей імпульс напруги відкриє транзистор Т2 і закриє Т1. Імпульс на виході транзистора Т2 має теж напругу і фазу, що і вхідний, але буде значно посиленим по струму. З емітера транзистора Т2 він надходить через конденсатор С1 на випрямляч. У наступний момент транзистор Т5 закривається, а Т4 відкривається, і відбувається процес аналогічний описаному.

Так як на ліву і праву вершини випрямного моста (див. схему) надходять імпульси протилежної полярності, випрямлена напруга буде вдвічі більше живить, тобто 12В.

 

Внаслідок того, що потужність, що передається з первинної ланцюга у вторинну, пропорційна частоті, робоча частота повинна бути досить високою. Транзистори ТЗ і Т4 повинні мати однакові параметри. При використанні деталей номіналами, зазначеними на принциповій схемі, перетворювач забезпечував напруга 12В в режимі холостого ходу, 11В при опорі навантаження 100 0м, 10 В при 50 0м. 7 В при 10 0м. Транзистори ВС107 можна замінити КТ315, АД161, АД162-на ГТ402, ГТ404. У випрямлячі можна використовувати діоди Д226.