Сигнал з виходу приймача, що має вигляд, зображений на рис. 2, а, надходить на вхід дешифратора. Для прикладу закодовано число 3. На елементах DD1.1, DD1.3 зібрана схема відновлення тактових імпульсів, які, нагадаємо,

 

 

Рис. 1. Принципова схема дешифратора

відповідають за часом кордонів розрядних інтервалів. Виділені тактові імпульси подаються на схему формування імпульсів записи, реалізовану на елементах VD2, С5, R5, DDI.4. Вихідний сигнал цього вузла наведено на рис. 2 б. Позитивні перепади, як видно, розташовуються всередині розрядних інтервалів.

Цими перепадами, які надходять на вхід запису зрушується регістру DD2, проводиться послідовна запис інформації з входу «D» мікросхеми, куди подано сигнал з виходу приймача (Рис. 2, а). Після закінчення четвертого такту записи на виходах регістра DD2 сформовано двійкове число, що відповідає номеру переданої команди. Дешифратор DD4 перетворює це двійкове число в одиничний рівень на відповідному свій вихід. У розглянутому прикладі це висновок 15.

Частина схеми, реалізована на елементах DD1.2 і DD3, забезпечує формування імпульсу дозволу зчитування команди (рис. 2, в), який з'являється на виході лічильника DD3 тільки після закінчення запису в регістр всіх чотирьох розрядів надійшла кодової посилки. Для нормальної роботи виконавчих пристроїв виходи 1-9 дешифратора повинні

 

 

Рис. 2. Принцип дешифрування команди

бути підключені до схем «І-НЕ» точно так само, як це зроблено в попередньому варіанті дешифратора (рис. 6.4). Імпульс дозволу зчитування команди (висновок 12 DD3 на рис. 6.6) необхідно подати на з'єднані разом входи елементів «І-НЕ».

Якщо в прийшла кодової посилці в молодшому розряді записана одиниця, то схема формування імпульсів запису виробляє один зайвий імпульс. Щоб не відбувалося зсуву декодіруемий числа на один зайвий такт, проходження п'ятого імпульсу запису на вхід регістра блокується схемою монтажного «І», зібраної на елементах VD3, VD4, R6. Сигнал управління блокуванням формується на виведення 1 елемента DD3 шляхом підрахунку надійшли на вхід імпульсів запису.

Якщо передбачається використовувати команди із запам'ятовуванням, то входи скидання «R» тригерів DD7, DD8 необхідно з'єднати з корпусом.