Рис. 8-10. Духполуперіодний випрямляч. а – Схема; б – принцип роботи.

юра. На рис. 8-10, б представлені діаграми напруги і струмів в анодних ланцюгах і опорі R. Аноди кенотрона живляться від двох різних половин підвищує обмотки трансформатора; коли напруга позитивно для першого анода, воно негативно для другого, і навпаки. Імпульси струму прямують через діод протягом кожного напівперіоду, причому в опорі R ці імпульси спрямовані завжди в один бік – від катода до анода.

Перевага двухполуперіодної схеми полягає в тому, що імпульси струму в ній йдуть один за одним в два рази частіше, ніж у однополуперіодної. Це полегшує завдання фільтрації. Для більш досконалої фільтрації на схемі зображено П-образне ланка фільтра нижніх частот.