Іноді буває необхідно у вже наявному блоці живлення отримати подвійну напругу. Якщо випрямляч виконаний за схемою однополуперіодної або трансформатор має вторинну обмотку з відведенням від середини, то рішення поставленого завдання не викликає у радіоаматора труднощів. А як бути, якщо випрямляч зібраний за мостовою схемою? Як отримати подвійну. Напругу в цьому випадку, показано на рис. 8.2.

Позитивна напівхвиля напруги через діод V5 заряджає конденсатор С2, а негативна – конденсатор СЗ через діод VI, загальний провід і конденсатор С2. В результаті напруга на конденсаторі СЗ буде дорівнює подвоєному випрямленої напруги. При виборі діодів потрібно врахувати, що через діод VI тектиме струм навантаження як основного випрямляча, так і додаткового.