Принципова схема

Як і попередній варіант, цей передавач забезпечує невелику дальність дії (до 10 м). Крім того, світло-діоди, використовувані як випромінювачів, мають спрямованістю, що дозволяє управляти моделлю лише в межах зони опромінення. Чутливий елемент приймальника-фотодіод-також має не кругову діаграму спрямованості, що накладає обмеження на його орієнтацію щодо передавача. Однак такі пристрої дуже прості і не є джерелами радіочастотних перешкод.

Обійти ж зазначені недоліки можна, застосовуючи кілька світло-і фотодіодів, з'єднаних паралельно. Автором, наприклад була виготовлена ??гоночна траса, передають світло-діоди на якій імітували дорожні ліхтарі, розставлені вздовж неї, чим і забезпечувалося суцільне перекриття зони управління. Для управління чотирма автомобілями використовувався загальний передавач з восьмиканальним шифратором (По два канали на кожну модель).

Розпізнавання «своїх» команд на моделях вироблялося використанням відповідної пари виходів восьміканаль-них дешифраторів, однакових для всіх моделей.

Принципова схема (рис. 3.3) містить вхідний інвертор, що забезпечує запуск як позитивними, так і негативними імпульсами з виходів шифраторів. На елементах DD1.2, DD1.3 зібраний генератор піднесе, налаштований на 30 кГц, що забезпечує випромінювання пачок імпульсів, модульованих вхідним сигналом. Це благотворно позначається на помехозащіщен-

   

   

ності приймача, встановленого на моделі. Ключовий каскад на транзисторі складеному забезпечує комутацію випромінюючого інфрачервоного світлодіода VD3. Резистор R4 обмежує струм через світлодіод. Його підбором можна змінювати вихідну потужність передавача.

Приймач, розглянутий у розділі 4.2, містить активний фільтр, налаштований на частоту 30 кГц, тому настроювання передавача зводиться до встановлення такої ж частоти генерації підбором величини резистора R1. Частоту імпульсів контролюють за осцилограф, підключений до висновку 11 DDI.4, перевівши пристрій в режим безперервної генерації тимчасовим підключенням Вх.2 до плюса джерела живлення.

Деталі та конструкція

Замість зазначеного на схемі світлодіода можна застосувати три паралельні ланцюжки, кожна з яких представляє послідовне з'єднання світлодіода АЛ107Б (AJI108AM) і резистора на 10 Ом. Резистор R5 при цьому можна вилучити.

   

Дніщенко В. А.

500 схем для радіоаматорів. Дистанційне керування моделями.
СПб.: Наука і техніка, 2007. – 464 е.: мул.