Модулюючий напруга, що знімається з електретного мікрофона, через конденсатор С1 надходить на базу транзистора VT1, на якому виконаний задає генератор. Так як напруга докладено до бази транзистора, то при зміні напруги зміщення на переході база – емітер, і, відповідно ємності в цьому ланцюзі, що є однією із складових частин коливального контуру генератора, що задає, виробляється частотна модуляція передавача.
Цей контур включає в себе так само котушку L1, шунтуючу по високій частоті базу транзистора на масу, і конденсатори СЗ і С4. Конденсатор С4 включений в ланцюг зворотного зв'язку ємнісний трехточкі, від його ємності залежить рівень збудження. Щоб уникнути впливу шунтуючого резистора R2 на контур, послідовно з ним включений дросель ДР1, блокуючий проходження струмів високої частоти. Індуктивність дроселя 20 мкГн. Котушка L1 – безкаркасні, діаметр З мм, намотана дротом ПЕВ 0,35 мм і містить 7 – 8 витків.

Для отримання максимальної віддачі необхідно правильно вибрати транзистор VT1 і встановити оптимальний режим роботи генератора. Для цього необхідно застосовувати транзистори, у яких робочий діапазон частот в 5 – 6 разів вища за ту, на якій працює передавач. Найкраще для цього підходять транзистори типів: КТ3117, КТ 368, КТ3102.

Ліетратура:

Шпигунські штучки і пристрої для захисту об'єктів та інформації.
Довідковий посібник .- Лань, Спб., 1996. – 100 с.: Іл.